Organisatsioon 

Euroopa Parlamendi liikmed võivad võtta erinevaid rolle ning liituda erinevate ametlike ja mitteametlike rühmadega, mis mõjutavad parlamendi tööd. Siin on ülevaade.

Kodukord

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 232 alusel võtab Euroopa Parlament vastu kodukorra, milles sätestatakse parlamendi sisemine töökorraldus ja toimimine.