Euroopa Parlamendi komisjonid 

Parlamendi täiskogu istungite ettevalmistamiseks teevad parlamendiliikmed tööd mitmesugustes alalistes valdkondlikes komisjonides. Parlamendis on 20 komisjoni. Komisjonid koosnevad 25–88 parlamendiliikmest ning igal komisjonil on eesistuja, juhatus ja sekretariaat. Poliitiliste vaadete esindatus komisjonis vastab täiskogu omale.

Komisjonid koostavad, muudavad ja võtavad vastu seadusandlikke ettepanekuid ja algatusraporteid. Samuti kaalutakse komisjoni ja nõukogu ettepanekuid ning vajaduse korral koostatakse täiskogule esitatavaid raporteid.

Konkreetsete teemade käsitlemiseks on võimalik moodustada ka ajutisi parlamendikomisjone või ühenduse õiguse rikkumiste või ebapiisava kohaldamisega tegelevaid uurimiskomisjone.