Euroopa Parlamendi delegatsioonid 

Euroopa Parlamendi delegatsioonid on Euroopa Parlamendi (EP) liikmetest koosnevad ametlikud rühmad, mis hoiavad ja arendavad suhteid ELi mittekuuluvate riikide, piirkondade ja organisatsioonide parlamentidega.

Seega on delegatsioonid parlamendi peamine ühenduslüli teiste seadusandjatega nii liidus kui ka väljaspool seda.

Delegatsioonid teevad koostööd parlamendikomisjonide ja -liikmetega, toetavad demokraatiat ja inimõiguste järgimist kolmandates riikides ning tugevdavad Euroopa Parlamendi positsioone.

Lisaks suurendavad delegatsioonid korrapäraste arutelude ja parlamentaarse diplomaatia kaudu ELi ning selle väärtuste ja huvide olulisust partnerite silmis.

Delegatsioone on mitut liiki: delegatsioonid ametlikes parlamentidevahelistes komisjonides, delegatsioonid mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes ja delegatsioonid suhtlemiseks kindlaksmääratud riigi või riikide rühmaga.