Euroopa Parlamendi fraktsioonid 

Euroopa Parlamendi liikmed jagunevad fraktsioonideks ja seda mitte kodakondsuse, vaid poliitiliste vaadete alusel. Euroopa Parlamendis on praegu 7 fraktsiooni.

Fraktsiooni moodustamiseks on vaja vähemalt 23 liiget, kes esindavad vähemalt veerandit ELi liikmesriikidest. Parlamendiliige ei saa kuuluda rohkem kui ühte fraktsiooni.

Mõned parlamendiliikmed ei kuulu ühtegi fraktsiooni ja neid nimetatakse fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeteks.

Euroopa Parlamendi fraktsioonid

Fraktsioonide sees korraldavad tööd ametissenimetatud eesistuja (või teatud fraktsioonide puhul kaks kaasjuhti), juhatus ja sekretariaat.

Parlamendiliikmete istekohad istungisaalis määratakse kokkuleppel fraktsioonide esimeestega samuti poliitiliste vaadete alusel (vasak-parem teljel).

Enne iga täiskogus toimuvat hääletust uurivad fraktsioonid parlamendikomisjonide koostatud raporteid ja esitavad nende kohta muudatusettepanekuid.

Fraktsioon võtab oma seisukoha vastu pärast fraktsioonisisest arutelu. Liikmeid ei tohi sundida hääletama konkreetsel viisil.