Euroopa Parlamendi eelarve 

Tänu iga-aastasele eelarvele saab parlament toetada oma 705 saadiku tööd ja tegutseda 24 eri keeles. Parlamendi eelarve moodustab kõigi Euroopa Liidu institutsioonide halduskulude kogusummast viiendiku ja ELi üldeelarvest vaid 1,2 protsenti. Enamik Euroopa Liidu eelarvest investeeritakse tagasi liikmesriikidesse.

Euroopa Parlamendi eelarve 2021. aastal

Euroopa Liidu eelarve

See eelarve hõlmab järgmist:
 • 95% : Euroopa Liidu tegevuskulude eelarve ( ELi tasandil elluviidava poliitika rahastamine )
 • 5% : Euroopa Liidu institutsioonide halduseelarve ( Euroopa Parlamendi eelarve moodustab sellest viiendiku )

Euroopa Parlamendi eelarve

Euroopa Parlamendi eelarve moodustab 1% ELi üldeelarvest

 • Poliitiline tegevus:

  • Parlamendiliikmed : 20%
  • Fraktsioonide, erakondade ja poliitiliste sihtasutuste tegevus : 6%
 • Tegevuskulud:

  • Infotehnoloogia : 7%
  • Hooned : 12%
  • Haldus : 3%
 • Personal:

  • Lepingulised töötajad ja keeleteenused : 8%
  • Personalikulud : 34%
  • Töötajatega seotud muud kulud : 3%
 • Komm.:

  • Kommunikatsioon : 6%

Neid kategooriaid kasutatakse aruandes, mille peasekretär esitab parlamendi juhatusele esialgse eelarvestuse projekti kohta. Ümardamiste tõttu ei pruugi arvud anda kokku 100%.

Kuidas eelarves kokku lepitakse?

Parlamendi eelarvet hakatakse tavaliselt koostama veebruaris. Kõigepealt esitab peasekretär ettepaneku, kus kirjas järgmise aasta prioriteedid ja vahendid. Selle ettepaneku alusel võtab presidendist ja 14 asepresidendist koosnev juhatus vastu esialgse eelarvekava ja esitab selle parlamendi eelarvekomisjonile.

Ühele eelarvekomisjoni liikmele (keda nimetatakse eelarveraportööriks) antakse ülesanne koostada raport, milles tuleb sõnastada parlamendi töö tähtsaimad eesmärgid ja teha ettepanek selle kohta, kui palju raha nende eesmärkide täitmiseks tuleks eraldada.

Raport pannakse esmalt hääletusele eelarvekomisjonis. Seejärel hääletavad selle üle täiskogu istungil (tavaliselt mais) kõik saadikud. Parlamendi eelarvekava lisatakse Euroopa Liidu järgmise aasta eelarveprojekti. Parlamendiliikmed teevad eelarveprojektis muudatusi ja hiljemalt detsembris toimuval täiskogu istungil võetakse eelarve tavaliselt vastu.