Euroopa Parlamendi eelarve 

Tänu iga-aastasele eelarvele saab parlament toetada oma saadikute tööd ja tegutseda 24 eri keeles. Parlamendi eelarve moodustab kõigi ELi institutsioonide halduskulude kogusummast viiendiku ja ELi üldeelarvest vaid 1,2%. Enamil ELi eelarvest investeeritakse tagasi liikmesriikidesse.

Euroopa Parlamendi eelarve 2024. aastal

Euroopa Liidu eelarve

See eelarve hõlmab järgmist:
 • 94% : Euroopa Liidu tegevuskulude eelarve ( ELi tasandil elluviidava poliitika rahastamine )
 • 6% : Euroopa Liidu institutsioonide halduseelarve ( Euroopa Parlamendi eelarve moodustab sellest viiendiku )

Euroopa Parlamendi eelarve

Euroopa Parlamendi eelarve moodustab 1% ELi üldeelarvest

 • Poliitiline tegevus:

  • Parlamendiliikmed : 20%
  • Fraktsioonide, erakondade ja poliitiliste sihtasutuste tegevus : 6%
 • Tegevuskulud:

  • Infotehnoloogia : 8%
  • Hooned : 11%
  • Haldus : 3%
 • Personal:

  • Lepingulised töötajad ja keeleteenused : 8%
  • Personalikulud : 34%
  • Töötajatega seotud muud kulud : 3%
 • Komm.:

  • Kommunikatsioon : 7%

Neid kategooriaid kasutatakse aruandes, mille peasekretär esitab parlamendi juhatusele esialgse eelarvestuse projekti kohta. Ümardamiste tõttu ei pruugi arvud anda kokku 100%.

Kuidas eelarves kokku lepitakse?

Parlamendi eelarvet hakatakse tavaliselt koostama veebruaris. Kõigepealt esitab peasekretär ettepaneku, kus on kirjas järgmise aasta prioriteedid ja vahendid. Selle ettepaneku alusel võtab presidendist ja 14 asepresidendist koosnev juhatus vastu esialgse eelarvekava ja esitab selle parlamendi eelarvekomisjonile.

One of the committee members - known as the budget rapporteur - is appointed to draw up a report outlining Parliament’s work priorities and proposing how much money should be spent on them. First the budgets committee votes on the report and then all MEPs vote on it during a plenary session, usually in April. These estimates are then incorporated in the EU’s draft budget for the following year, which MEPs amend and adopt during a plenary session in December at the latest.

Ühele eelarvekomisjoni liikmele (keda nimetatakse eelarveraportööriks) antakse ülesanne koostada raport, milles tuleb sõnastada parlamendi töö tähtsaimad eesmärgid ja teha ettepanek selle kohta, kui palju raha nende eesmärkide täitmiseks tuleks eraldada.

Raport pannakse esmalt hääletusele eelarvekomisjonis. Seejärel hääletavad selle üle täiskogu istungil (tavaliseltaprillis) kõik saadikud. Parlamendi eelarvekava lisatakse ELi järgmise aasta eelarveprojekti. Parlamendiliikmed teevad eelarveprojektis muudatusi ja hiljemalt detsembris toimuval täiskogu istungil võetakse eelarve tavaliselt vastu.