Sekretariaat 

Peasekretariaadi ametikohtade loetelu ning siseeeskirjad ametnike ja muude teenistujate haldusalase olukorra kohta kehtestab juhatus. Enamik peasekretariaadi töötajatest on kõikidest Euroopa Liidu riikidest konkursi alusel tööle võetud ametnikud. Nad on Euroopa Parlamendi teenistuses.

Peasekretariaadi ülesanne on õigusloomega seotud töö koordineerimine ning täiskogu istungite ja muude koosolekute korraldamine. Samuti pakub see tehnilist ja ekspertabi erinevatele parlamendi organitele ning parlamendiliikmetele, et nad saaksid oma töökohuseid täita. Euroopa Parlament peab ühtlasi tagama täieliku mitmekeelsuse kõikidel täiskogu istungitel ja muudel koosolekutel.

Contact: 

 • Brüssel 
  Contact data:  
  • Address:

   Rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60
   B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel
   Building: SPAAK 11B11

  • +32 2 28 4 21 11 (BE) 
 • Luxembourg 
  Contact data:  
  • Address:

   Plateau du Kirchberg
   B.P. 1601
   L-2929 Luxembourg
   Building: ADENAUER 07A007

  • +352 4300 7 (LU) 
 • Strasbourg 
  Contact data:  
  • Address:

   1, Avenue du Président Robert Schuman
   CS 91024
   F-67070 Strasbourg cedex
   Building: WEISS 14061

  • +33 3 88 17 40 07 (FR)