Tervetuloa Euroopan parlamenttiin 

Euroopan parlamentti on tärkeä unionin tason poliittisten keskustelujen ja päätöksenteon foorumi. Kaikkien jäsenvaltioiden äänestäjät valitsevat parlamentin jäsenet suorissa vaaleissa edustamaan etujaan EU:n lainsäädäntötyössä ja varmistamaan EU:n muiden toimielinten toiminnan demokraattisuuden.

Toimivalta ja menettelyt 

Parlamentti käyttää yhdessä neuvoston kanssa lainsäädäntövaltaa eli hyväksyy ja muuttaa säädösehdotuksia ja päättää EU:n talousarviosta. Se myös valvoo komission ja muiden EU:n elinten työtä ja tekee yhteistyötä EU-maiden kansallisten parlamenttien kanssa voidakseen ottaa huomioon niiden näkemykset. Katso kuinka tämä tapahtuu.

Organisaatio ja toiminta 

Tutustu tarkemmin siihen, miten Euroopan parlamentti toimii päivittäin kansainvälisenä monikielisenä poliittisena toimielimenä. Ota selvää parlamentin menettelyistä, työskentelypaikoista ja talousarviosta sekä sen jäseniä avustavista henkilöistä.

Demokratia ja ihmisoikeudet 

Parlamentti pitää tärkeänä paitsi demokraattisen päätöksenteon edistämistä Euroopassa myös demokratian ja sananvapauden puolustamista ja rehellisten vaalien tukemista kaikkialla maailmassa. Katso kuinka parlamentti toimii ihmisoikeuksien puolesta maailmassa.

Menneitä tapahtumia 

Parlamentin toimivalta on laajentunut aina, kun Euroopan yhdentymiseen liittyviä perussopimuksia on muutettu. Samalla tämän EU:n ainoan suorilla vaaleilla valitun toimielimen vaikutusvalta on jatkuvasti lisääntynyt. Katso kuinka parlamentista tuli vähitellen EU:n päätöksenteon keskeinen toimija.

Kun perussopimuksia on vuosien varrella muutettu, parlamentti on saanut merkittävästi lainsäädäntö- ja talousarviovaltaa, joiden perusteella se yhdessä neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kanssa määrittelee, mihin suuntaan Euroopan yhdentyminen etenee. Parlamentti pyrkii toiminnassaan edistämään demokratiaa ja ihmisoikeuksia paitsi Euroopassa myös muualla maailmassa.

Picture of the European Parliament building    
 

Palveluksessasi

Pysy ajan tasalla parlamentin tapahtumista ja kerro oma mielipiteesi: Voit esimerkiksi kysyä kysymyksiä, lähettää vetoomuksen, löytää tietoa, hakea harjoittelijaksi ja ottaa yhteyttä parlamentin tiedotustoimistoon maassasi.

Työjärjestys

Euroopan parlamentti on vahvistanut itselleen työjärjestyksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 232 artiklan mukaisesti. Työjärjestyksessä on kaikki parlamentin organisaatiota ja toimintaa koskevat säännöt.