Demokratian tukeminen kaikkialla maailmassa 

Sudan 

Euroopan parlamentti tukee demokratiaa eri puolilla maailmaa.

Yksi Euroopan parlamentin perustehtävistä on tukea aktiivisesti Euroopan unionin kansainvälisiä pyrkimyksiä demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi, ja se on kirjattu myös EU:n perussopimuksiin.

Tämä työ hyödyttää myös EU:n kansalaisia, joiden elämästä oikeudenmukaisempi ja vakaampi maailma tekee turvatumman.

Erityisryhmä

Euroopan parlamentti on perustanut jäsenten erityisryhmän  valvomaan parlamentin demokratiatyötä EU:n rajojen ulkopuolella.

Ryhmään kuuluvat useiden asian parissa työskentelevien valiokuntien puheenjohtajat, ja sen tehtävänä on varmistaa, että kaikki parlamentin jäsenten tämän alan toimet ovat johdonmukaisia ja tehokkaita.

Vaalitarkkailu

Koska vaaleilla rakennetaan demokratiaa ja lisätään kansalaisten luottamusta instituutioihin, Euroopan parlamentti on sitoutunut tukemaan vapaita ja rehellisiä vaaleja.

Parlamentti on tarkkaillut vaaleja  EU:n ulkopuolisissa maissa yli 30 vuoden ajan. Yli 170 lyhytaikaista vaalitarkkailuvaltuuskuntaa on matkustanut maailman eri maihin.

Tällaisilla toimeksiannoilla tuetaan monesti EU:n  ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön järjestämiä pidemmän aikavälin tarkkailuhankkeita.

Euroopan parlamentin jäsenten panoksena on antaa ensi käden tietoa poliittisista kampanjoista ja vaaliprosesseista. Tämä tuo uskottavuutta – ja näkyvyyttä – lopulliseen arviointiin.

Välitystoiminta ja vuoropuheluun kannustaminen

EU pyrkii ehkäisemään konflikteja ennen niiden syntymistä, puuttumaan kriiseihin niiden kärjistyessä sekä tukemaan rauhaa ja demokratiaa konfliktien hellitettyä.

Jäsenet osallistuvat tähän toimintaan

  • toimimalla välittäjinä ulkomaisten parlamenttien jäsenten välillä
  • auttamalla poliittisia puolueita estämään konflikteja
  • edistämällä puolueiden välistä vuoropuhelua ja luomalla yhteisymmärrystä
  • järjestämällä kansainvälisiä tapahtumia, joissa keskitytään välitystoimintaan ja konfliktinestoon.

Muiden parlamenttien tukeminen

Euroopan parlamentti tarjoaa ohjelmia parlamenteille ja parlamentaarikoille eri puolilla maailmaa.

Tukiohjelmissa keskitytään EU:n naapurustoon ja tiettyihin maihin Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä alueellisiin parlamentteihin.

Ohjelmien tarkoituksena on

  • vahvistaa parlamenttien tärkeimpiä tehtäviä – kansalaisten edustaminen, hallituksen valvonta ja lakien laatiminen
  • uudistaa parlamentaarisia instituutioita
  • jakaa parhaita parlamentaarisia käytäntöjä.

Euroopan parlamentti tarjoaa tukea myös vaaleilla valittujen edustajien tuleville sukupolville .

Painopisteenä Kaakkois-Eurooppa

Euroopan parlamentilla on erityinen ohjelma Turkin ja Länsi-Balkanin maiden (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Kosovo) parlamentteja varten.

Alueen kansallisten parlamenttien vahvistaminen ja niiden kannustaminen yhteistyöhön kehittää demokratiaa alueella. Sillä on tärkeä rooli myös EU:n laajentumisprosessissa, jossa edellytetään, että unioniin liittyvillä mailla on vahvat demokraattiset instituutiot.

Paikalliset parlamenttien jäsenet ja virkamiehet hyötyvät Euroopan parlamentin ohjelmista.

Euroopan parlamentin vaalitarkkailutoiminta