Menneitä tapahtumia 

Euroopan parlamentti on muuttunut merkittävästi ajan kuluessa. Se on saanut lisää toimivaltaa ja sen merkitys on kasvanut vuosien saatossa. Sitä edeltänyt edustajakokous käytti vain valvontavaltaa, kun taas parlamentti on ainut suoraan vaaleilla valittu EU-toimielin, jonka tehtävänä on edustaa EU-kansalaisia. Parlamentti osallistuu lainsäädännön laatimiseen ja siitä päättämiseen ja on myös vastuussa EU-toimielinten valvonnasta ja ihmisoikeuksien edistämisestä EU:ssa ja maailmalla. Löydät tästä osiosta lisää tietoa siitä, miten parlamentti on kehittynyt vuosikymmenten aikana.

Edelliset eurovaalit 

Euroopan parlamentin jäsenet on valittu suorilla vaaleilla eri puolilla EU:ta vuodesta 1979. Tutki viime vaaleja koskevia lukuja ja aiempien vaalikausien tietoja parlamentin poliittisesta kokoonpanosta, äänestysaktiivisuudesta ja valituiksi tulleiden naisten osuudesta.

EU ja perussopimukset 

EU:n perussopimusten muutokset ovat vähitellen kasvattaneet Euroopan parlamentin toimivaltaa. Lue lisää EU:n primaarioikeuden kehityksestä ja sen vaikutuksesta parlamenttiin.

Euroopan parlamentin arkistot 

Selaa historiallisia lähteitä, artikkeleita ja tutkimuksia ja ota selvää parlamentin roolista Euroopan yhdentymisessä.

in the past    
 

Euroopan parlamentti aikajanalla

Tutustu aikajanaan, jossa kerrotaan, kuinka Euroopan parlamentti on muuttunut. Löydät myös kuvia ja videoita historiallisista tapahtumista, jotka ovat muovanneet parlamenttia nykyiseen suuntaan.

Euroopan parlamentin arkistot

Euroopan parlamentin arkistot on toiminut parlamentin virallisena arkistopalveluna sen perustamisesta lähtien vuodesta 1952. Sinne on koottu toimielimen lainsäädäntötyötä sekä sen poliittista ja hallinnollista toimintaa käsitteleviä asiakirjoja.