Euroopan parlamentin elävää historiaa 

Historiallisten arkistojen lukuisat historialliset lähteet, artikkelit ja tutkimukset tarjoavat mahdollisuuden tutustua Euroopan yhdentymisen elävään historiaan ja Euroopan parlamentin rooliin tässä prosessissa.

Kokoelmassa on noin viisi miljoonaa sähköistä tiedostoa vuodesta 1952, jolloin Euroopan parlamentin edeltäjä, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yleiskokous, perustettiin, aina parlamentin viimeisiin vaalikausiin saakka.

Asiakirjat käsittelevät toimielimen lainsäädäntötyötä sekä sen poliittista ja hallinnollista toimintaa. Aineistoon sisältyy kuvia, julisteita ja äänitallenteita, jotka kertovat, mitä täysistuntojen aikana tapahtui, mitä asioita valiokunnat käsittelivät ja miten parlamentti teki yhteistyötä unionin muiden toimielinten kanssa.

Kaikki voivat tutustua asiakirjoihin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti. Asiakirjoja voi pyytää kirjallisesti tai esittää pyynnön opintokäynnistä parlamentin tiloihin Luxemburgiin.

Lisätietoa saa parlamentin verkkosivustolta.

Contact: