Sopimus Euroopan unionista (SEU) / Maastrichtin sopimus 

Sopimus Euroopan unionista eli ns. Maastrichtin sopimus, jonka ympärillä ovat 12 jäsenvaltion ulkoasiain- ja valtiovarainministerien nimikirjoitukset 

Sopimus Euroopan unionista allekirjoitettiin Maastrichtissa. Tilaisuuteen osallistui Euroopan parlamentin puhemies Egon Klepsch. Tämän sopimuksen mukaan unioni perustuu Euroopan yhteisöihin (ensimmäinen pilari) ja kahteen uuteen yhteistyöalueeseen (toinen ja kolmas pilari): yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) ja yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa (YOS).

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tullessa voimaan Euroopan talousyhteisöstä (ETY) tuli Euroopan yhteisö (EY), ja Euroopan parlamentin lainsäädäntö- ja valvontavalta lisääntyivät, kun käyttöön otettiin yhteispäätösmenettely ja yhteistoimintamenettelyä laajennettiin.

Uuden sopimuksen mukaan Euroopan parlamentilla on oikeus kehottaa komissiota esittämään säädösehdotuksia asioista, jotka sen mukaan edellyttävät yhteisön lainsäädäntöä. Euroopan parlamentin on nyt myös hyväksyttävä kaikki komission jäsenet, ja se nimittää myös Euroopan oikeusasiamiehen.

  • Allekirjoitettu: Maastrichtissa (Alankomaat) 7. helmikuuta 1992
  • Voimaantulo: 1. marraskuuta 1993