Nizzan sopimus 

Ryhmäkuva.
Nizzan sopimuksen allekirjoittaminen 26. helmikuuta 2001
 

Euroopan parlamentin puhemies sekä neuvoston ja komission puheenjohtajat allekirjoittivat perusoikeuskirjan Nizzan Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien asiakirjojen muuttamisesta allekirjoitettiin Euroopan parlamentin puhemiehen Nicole Fontainen läsnä ollessa. Nizzan sopimuksen tavoitteena oli uudistaa Euroopan unionin toimielinrakennetta uuden laajentumisen haasteisiin vastaamiseksi. Nizzan sopimuksella lisättiin Euroopan parlamentin lainsäädäntö- ja valvontavaltaa ja määräenemmistöpäätösten soveltamista neuvostossa laajennettiin uusille aloille.

  • Allekirjoitettu: Nizzassa (Ranska) 26. helmikuuta 2001
  • Voimaantulo: 1. helmikuuta 2003