Organisaatio ja toiminta 

Euroopan parlamentti on suuri poliittinen areena ja moniulotteinen toimielin, jossa työskentelee paljon ihmisiä ja jonka toimintaa ohjaa yksityiskohtainen työjärjestys. Lue lisää sen organisaatiosta.

Organisaatio 

Tässä osioissa on tietoa parlamentin puhemiehen, poliittisten ryhmien, valiokuntien, valtuuskuntien, poliittisten elinten ja jäsenten epävirallisten ryhmittymien roolista ja tehtävistä.

Näin täysistunto toimii 

Parlamentin poliittinen toiminta huipentuu täysistuntoihin, joissa parlamentin jäsenet hyväksyvät lainsäädäntöä ja käyvät keskusteluja. Ota selvää istuntojen kulusta.

Parlamentin budjetti 

Lue lisää Euroopan parlamentin toimintaan liittyvistä kustannuksista.

Monikielisyys 

Parlamentti käyttää päivittäisessä toiminnassaan kaikkia EU:n kahtakymmentäneljää virallista kieltä. Lue, mitä tämä merkitsee käytännössä.

Pääsihteeristö 

Parlamentin jäsenten työtä tukee hallinto, joka antaa teknistä ja asiantuntija-apua. Lue lisää.

Ekologinen jalanjälki 

Parlamentti on sitoutunut jatkamaan oman hiilijalanjälkensä parantamista ja hallinnoimaan luonnonvarojaan kestävällä tavalla. Lue lisää ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä.