Ekologisen jalanjäljen pienentäminen 

EMASin soveltaminen Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentti tiedostaa, että sillä on velvollisuus edistää kestävää kehitystä pitkän aikavälin tavoitteena. Se pyrkii kantamaan tämän vastuun poliittisena toimijana ja lainsäätäjänä ja ottamaan sen huomioon toimintatavoissaan ja päivittäisessä päätöksenteossaan.

Näin ollen parlamentti on päättänyt soveltaa hallinnossaan EMAS-järjestelmää (ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä) parantaakseen jatkuvasti ympäristöasioihin liittyviä tuloksiaan noudattaen EMAS-asetusta (EY) N:o 1221/2009 ja ISO 14001 -standardia vuodelta 2015.

Olemme kehittäneet parhaita käytäntöjä energiankulutuksen, hiilipäästöjen, liikkuvuuden, veden ja jätteiden osalta ympäristövaikutuksemme pienentämiseksi ja kestävämmän tulevaisuuden edistämiseksi.

Tärkeimmät saavutukset ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi

Euroopan parlamentti on edennyt pitkälle sitten vuoden 2007, jolloin EMAS-järjestelmä otettiin käyttöön sen kolmessa toimipaikassa. Vuosina 2012*–2019 parlamentti onnistui

  • vähentämään hiilipäästöjään 38 prosentilla
  • vähentämään sähkönkulutustaan 16 prosentilla ja kaasunkulutustaan 23 prosentilla
  • lisäämään uusiutuvista lähteistä paikan päällä tuotettavan energian käytön osuutta 15 prosenttiin
  • vähentämään paperinkulutustaan 44 prosentilla
  • vähentämään ruokahävikkiä 22 prosentilla
  • nostamaan jätteiden kierrätysasteensa 67 prosenttiin ja
  • kehittämään ja panemaan täytäntöön järjestelmällisen toimielinten laajuisen lähestymistavan ympäristöä säästävissä julkisissa hankinnoissa järjestämällä säännöllisiä työpajoja tarjouspyyntöjen järjestäjille.

Lue lisää tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

* Lukuun ottamatta hiilipäästöjä, joiden vertailupohjana on vuosi 2006.

Vihreän sähkön käyttö ja päästöjen kompensointi

Vuodesta 2016 lähtien parlamentti on kompensoinut kaikki hiilipäästönsä, joita se ei voi vähentää, ja parlamentista on tullut ensimmäinen sataprosenttisesti hiilineutraali EU:n toimielin. Se käyttää myös sataprosenttisesti "vihreää" sähköä, jota saadaan sertifioiduista uusiutuvista energialähteistä.

Lisäksi 15 prosenttia käytetystä kokonaisenergiasta tuotetaan paikan päällä uusiutuvista energialähteistä esimerkiksi maalämmöstä, yhteistuotantona ja aurinkosähköstä.

Kiertotalousajattelu

Parlamentti oli myös ensimmäinen EU:n toimielin, joka käynnisti vuonna 2016 kattavan elintarvikelahjoitusohjelman, jossa myymättä jääneet elintarvikkeet lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen sen sijaan, että ne heitetään pois.

Käytöstä poistetut tietokoneet, kannettavat tietokoneet, näytöt ja huonekalut lahjoitetaan myös hyväntekeväisyysjärjestöille uudelleenkäyttöä varten.

Henkilöstön osallistuminen

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää kaikkien osallistumista. Euroopan parlamentissa henkilöstöä kannustetaan jatkuvasti ajattelemaan ympäristöystävällisyyttä sekä työssä että yksityiselämässä.

Henkilöstön tietoja ja tietoisuutta kestävistä ratkaisuista parannetaan koulutuksella ja kampanjoilla. Näin tuetaan jätehuollon parantamista ja vedenkäytön vähentämistä ja edistetään kestävämpiä työliikenneratkaisuja ja kestävyyttä monilla muilla työympäristön osa-alueilla.

Lisätietoja voi pyytää EMAS-tiimiltä seuraavasta sähköpostiosoitteesta:

Contact: 

EMAS-järjestelmä perustuu parlamentin koko henkilöstön sitoutumiseen ja kaikkien yksiköiden tukeen. Se tarjoaa parlamentille kehyksen, jossa se voi vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään ja säästää resursseja tuleville sukupolville. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman puitteissa parlamentti tutkii myös hiilineutraaliutta koskevaa tulevaisuuteen suuntautuvaa politiikkaansa ja sitä, miten se voisi näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen torjunnassa.