Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä - EMAS 

EMAS on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jota Euroopan parlamentti käyttää ISO 14001:2004 -standardin ja EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesti.

Euroopan parlamentti on todennut, että sillä on velvollisuus panostaa kestävään kehitykseen pitkäaikaistavoitteena poliittisen roolinsa ja lainsäädännöllisten menetelmien muodossa, mutta myös jokapäiväisen toimintansa ja päätöksenteon yhteydessä.

Siksi puhemiehistö käynnisti EMAS-hankkeen parlamentissa 19. huhtikuuta 2004 tehdyllä päätöksellä. Puheenjohtaja ja pääsihteeri hyväksyivät parlamentin ympäristöpolitiikan, joka sisältää suuntaviivat sen omalle ympäristöasioiden hallintajärjestelmälle, johon sisältyy:

  • hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  • energian, veden ja paperin tehokas käyttö ja jätteiden vähentäminen
  • ympäristöasioiden suuntaviivojen tuominen osaksi hankintamenettelyjä
  • soveltuvan käytöksen ja sitoutumisen varmistaminen koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen myötä
  • saastuttamisen ehkäisyyn tähtäävien toimenpiteiden käyttöönotto
  • tarvittavien vaatimusten mukaisesti toimimisen varmistaminen
  • riittävien varojen tarjoaminen sen ympäristöasioiden hallintajärjestelmälle
  • avoimen viestinnän ja vuoropuhelun edistäminen.

Vuonna 2007 suoritettiin ensimmäinen ulkoinen tarkastus ja Euroopan parlamentille myönnettiin ISO 14001.2004 -sertifiointi; se on nyt saanut EMAS-rekisteröinnin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa.

EMAS nojaa jokaisen yksittäisen työntekijän sitoutumiseen ja kaikkien yksiköiden tukeen ja tarjoaa täten Euroopan parlamentille puitteet säilyttää voimavaroja tuleville sukupolville.

Lisätietoja voi pyytää EMAS-työryhmältä osoitteesta :

Contact: