Organisaatio 

Parlamentin jäsenillä on erilaisia tehtäviä, ja he voivat liittyä erilaisiin parlamentissa toimiviin virallisiin tai epävirallisiin ryhmittymiin, jotka vaikuttavat sen työhön. Lue yleiskatsaus.

Työjärjestys

Euroopan parlamentti on vahvistanut itselleen työjärjestyksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 232 artiklan mukaisesti. Työjärjestyksessä on kaikki parlamentin organisaatiota ja toimintaa koskevat säännöt.