Euroopan parlamentin puhemies 

Puhemies valitaan toimikaudeksi, joka on puolet parlamentin vaalikaudesta eli kaksi ja puoli vuotta. Toimikausi voidaan uusia. Puhemies edustaa parlamenttia ulkoisissa yhteyksissä ja suhteissa muihin unionin toimielimiin.

Puhemies ohjaa kaikkea parlamentin ja sen elinten toimintaa ja johtaa täysistuntokeskusteluja sekä varmistaa parlamentin työjärjestyksen noudattamisen.

Jokaisen Eurooppa-neuvoston kokouksen alkajaisiksi puhemies tuo julki Euroopan parlamentin kannat ja näkemykset neuvoston asialistalla olevista asioista ja muista aiheista.

Kun parlamentti on hyväksynyt unionin talousarvion, puhemies vahvistaa sen allekirjoituksellaan. Parlamentin puhemies allekirjoittaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa kaikki tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä annetut säädökset.