Budjetti: mistä Euroopan parlamentti saa vuotuisen rahoituksensa? 

Parlamentti pystyy tukemaan 705 jäsenensä työtä ja toimimaan 24 kielellä vuotuisen budjettinsa ansiosta. Sen budjetti on viidesosa unionin toimielinten kaikista hallintomenoista. Unionin yleisestä talousarviosta parlamentin budjetin osuus on puolestaan vain yksi prosentti. Suurin osa unionin rahoituksesta investoidaan suoraan jäsenvaltioihin.

Euroopan parlamentin talousarvio 2018

Euroopan unionin talousarvio

Talousarvio muodostuu seuraavista:
 • 94% : Euroopan unionin toimintamäärärahat ( EU:n tasolla toteutettavan toiminnan rahoitus )
 • 6% : Unionin toimielinten hallintomäärärahat ( joista Euroopan parlamentin talousarvio muodostaa viidenneksen )

Euroopan parlamentin talousarvio

The Parliament budget represents 1,2% of the EU’s general budget

 • Poliittinen toiminta:

  • Jäsenet : 22%
  • Poliittisten ryhmien/puolueiden/säätiöiden toiminta : 6%
 • Toimintakustannukset:

  • Tietotekniikka : 7%
  • Kiinteistöt : 14%
  • Hallinto : 3%
 • Henkilöstö:

  • Sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kielipalvelut : 7%
  • Henkilöstömenot : 34%
  • Muut henkilöstöön liittyvät kustannukset : 3%
 • Viestintä:

  • Viestintä : 5%

Tätä jaottelua käytetään pääsihteerin raportissa puhemiehistölle parlamentin alustavasta ennakkoarvioesityksestä.

Prosenttiluvut on pyöristetty ylöspäin. Sen vuoksi niiden yhteissumma on 101 prosenttia.

Miten talousarviosta päätetään?

Parlamentin talousarviomenettely alkaa yleensä helmikuussa, jolloin pääsihteeri antaa ehdotuksen, jossa määritellään seuraavan vuoden tärkeimmät tavoitteet ja tarvittavat resurssit. Tämän pohjalta puhemiehistö – parlamentin puhemies ja 14 varapuhemiestä – hyväksyy alustavan ennakkoarvioesityksen ja toimittaa sen budjettivaliokunnalle.

Valiokunnan jäsen (ns. budjettiesittelijä) valmistelee mietinnön, jossa esitetään parlamentin työn painopisteet ja niihin ehdotetut määrärahat. Mietinnöstä äänestetään ensin budjettivaliokunnassa ja sen jälkeen parlamentin täysistunnossa, yleensä toukokuussa. Hyväksytty ennakkoarvio sisällytetään unionin seuraavan vuoden talousarvioesitykseen, jota parlamentin jäsenet tarkistavat ja jonka parlamentin täysistunto hyväksyy viimeistään joulukuun täysistunnossa.