Pääsihteeristö 

Puhemiehistö päättää pääsihteeristön hallintokaaviosta ja vahvistaa viranhaltijoiden ja muun henkilöstön hallinnollista asemaa koskevat sisäiset säännöt. Pääsihteeristössä työskentelevät henkilöt ovat pääasiassa kilpailujen kautta kaikista Euroopan unionin maista rekrytoituja viranhaltijoita. He ovat Euroopan parlamentin palveluksessa.

Pääsihteeristön tehtävänä on koordinoida lainsäädäntötyötä ja huolehtia täysistuntojen ja muiden kokousten järjestämisestä. Se tarjoaa myös teknistä ja asiantuntija-apua parlamentin elimille ja sen jäsenille tukeakseen heitä heidän edustajantoimensa hoitamisessa. Euroopan parlamentin on myös varmistettava, että monikielisyys toteutuu kaikissa täysistunnoissa ja muissa kokouksissa.

Contact: 

 • Bryssel 
  Contact data:  
  • Address:

   Rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60
   B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel
   Building: SPAAK 11B11

  • +32 2 28 4 21 11 (BE) 
 • Luxemburg 
  Contact data:  
  • Address:

   Plateau du Kirchberg
   B.P. 1601
   L-2929 Luxembourg
   Building: ADENAUER 07A023

  • +352 4300 23 (LU) 
 • Strasbourg 
  Contact data:  
  • Address:

   1, Avenue du Président Robert Schuman
   CS 91024
   F-67070 Strasbourg cedex
   Building: WEISS 14077

  • +33 3 88 17 40 23 (FR)