Kansalliset parlamentit EU:ssa 

Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan ensimmäisen kerran kansallisten parlamenttien asema Euroopan unionissa. Kansalliset parlamentit voivat esimerkiksi valvoa esityksiä unionin säädöksiksi ja tarkistaa, ovatko ne toissijaisuusperiaatteen mukaisia, ne voivat osallistua unionin perussopimusten tarkistamiseen tai unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien toimintalinjojen arviointiin.

Lissabonin sopimuksessa todettiin myös, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien olisi yhdessä päätettävä parlamenttien välisen tehokkaan ja säännöllisen yhteistyön järjestämisestä ja edistämisestä unionissa.

Tämän vuoksi Euroopan parlamentti hyväksyi vuosina 2009 ja 2014 päätöslauselmia, joissa käsitellään erityisesti Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteiden kehitystä.

Oikeat ihmiset yhteen oikeaan aikaan

Parlamenttien välinen yhteistyö voi olla monenlaista. Kunkin parlamentin ja Euroopan parlamentin puhemiehet tapaavat vuosittain ja määrittävät tämän yhteistyön laajat suuntaviivat.

Kansallisten parlamenttien EU-asioista vastaavat valiokunnat ja Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat säännöllisesti unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssissa (COSAC). Syvällisempiä keskusteluja ulkopolitiikasta ja talouden ohjausta ja hallintaa koskevista asioista käydään äskettäin perustetuissa parlamenttien välisissä konferensseissa, joissa kokoontuvat kunkin parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien jäsenet.

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien valiokunnat kutsuvat usein kollegoitaan keskustelemaan EU:n eri ehdotuksista. Lisäksi videokonferenssit tarjoavat parlamentaarikoille mahdollisuuden pitää yhteyttä ja keskustella ajankohtaisista asioista.

Yleisenä tavoitteena on aina saattaa yhteen oikeat ihmiset keskustelemaan oikeasta aiheesta oikeaan aikaan.

Parlamenttien välisen yhteistyön verkostot

Euroopan parlamentti tukee aktiivisesti kahta suurta verkostoa, jotka edistävät parlamenttien välistä yhteistyötä.

Kansanedustuslaitosten välinen EU-tiedon foorumi (IPEX) mahdollistaa Euroopan unionin parlamenteille EU:hun liittyvien asiakirjojen vaihdon.

Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus (ECPRD) toimii tiedonpyyntöjä koskevana kanavana aina, kun jokin parlamentti haluaa tietää enemmän toisten EU maiden käytännöistä ja toimintalinjoista.