Rochtain ar an gceartas a áirithiú 

Ní mór an urraim do chearta bunúsacha san Aontas a bheith éifeachtach. Ciallaíonn sé sin, nuair a dhéantar sárú ar chearta duine, go bhfuil an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil os comhair binse aige nó aici.

Tá an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil cumhdaithe in Airteagal 47 den Chairt . Áirítear leis, i gcás sáruithe ar chearta arna ráthú le dlíthe de chuid an Aontais, gur féidir le daoine aonair dul os comhair cúirte chun a éileamh go ndéanfaí a chearta nó a cearta a urramú.

Bunaítear freisin i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais, sna himeachtaí breithiúnacha uile a bhaineann le dlíthe an Aontais, go bhfuil an ceart chun trialach córa ag gach duine: ‘Éisteacht chóir agus phoiblí a fháil laistigh de thréimhse réasúnta ó bhinse neamhspleách neamhchlaon arna bhunú roimh ré le dlí agus an deis a bheith ag gach duine comhairle, cosaint agus ionadaíocht a fháil’.

Tá Parlaimint na hEorpa tar éis rannchuidiú le forbairt na gceart atá ag daoine atá faoi dhrochamhras nó atá cúisithe in imeachtaí coiriúla chun go mbeadh na híoschoimircí nós imeachta céanna ann i ngach Ballstát.

I ndlí AE tugtar aird ar leith ar ghrúpaí ar leith d’íospartaigh amhail leanaí, íospartaigh na gáinneála daoine agus íospartaigh na sceimhlitheoireachta.