Conradh Euratom 

Paul-Henri Spaak agus Jean-Charles Snov et d’Oppuers ag síniú an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (EURATOM) 25.03.1957 

Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach

Síníodh dhá chonradh an 25 Márta 1957 - an Conradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) agus an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (CEFA nó Euratom). I measc phríomhaidhmeanna Chonradh Euratom, tá:

  • taighde a chur chun cinn agus a faisnéis theicniúil a leathadh
  • caighdeáin sábháilteachta comhionanna a bhunú chun sláinte an phobail agus oibrithe tionsclaíochta a chosaint
  • taighde a éascú
  • a áirithiú nach mbaintear úsáid as ábhair núicléacha ach amháin sa tslí atá ceaptha dóibh, go háirithe i gcás cúrsaí míleata

Is féidir fiúntas Euratom a fheiceáil go soiléir i gcomhthéacs an mhéadaithe. Is foinse thábhachtach fuinnimh atá sa chumhacht núicléach do go leor de thíortha Oirthear na hEorpa, ach ní leordhóthanach i gcónaí na caighdeáin sábháilteachta a bhíonn i réim sna fearais chumhachta núicléiche atá acu ná go deimhin an leibhéal cosanta a thugtar don phobal agus d’oibrithe. Is i gcomhthéacs Euratom a sholáthraítear tacaíocht AE sa réimse seo.

  • Arna shíniú in: An Róimh (An Iodáil) 25 Márta 1957
  • Teacht i bhfeidhm: 1 Eanáir 1958