Conradh na Róimhe (CEE) 

Conradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa

Síníodh dhá chonradh an 25 Márta 1957 - an Conradh ag bunú Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) agus an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (CEFA nó Euratom). Don dá Chomhphobal nua, is í an Chomhairle a ghlacfadh cinntí bunaithe ar thogra ón gCoimisiún. Rachfaí i gcomhairle leis an Tionól Parlaiminteach agus thabharfadh an Tionól a thuairimí uaidh don Chomhairle. Mhéadaigh an líon comhaltaí sa Tionól go dtí 142 comhalta. Bhí a chéad sheisiún ag Tionól Parlaiminteach na hEorpa an bhliain dar gcionn, an 19 Márta 1958. Le Conarthaí na Róimhe, rinneadh foráil shonrach go ndéanfaí na comhaltaí a thoghadh go díreach (cuireadh an fhoráil sin chun feidhme i 1979).

  • Arna shíniú in: An Róimh (An Iodáil) 25 Márta 1957
  • Teacht i bhfeidhm: 1 Eanáir 1958