Eagar agus obair 

Is airéine mhór pholaitiúil agus institiúid ilgnéitheach í Parlaimint na hEorpa lena mbaineann roinnt mhaith daoine agus rialacha nós imeachta ilchasta. Faigh amach faoin gcaoi a bhfeidhmíonn seo.

Eagar 

Foghlaim faoin ról agus faoi na feidhmeanna atá ag Uachtarán na Parlaiminte, grúpaí polaitiúla, coistí, toscaireachtaí, comhlachtaí polaitiúla éagsúla agus grúpálacha neamhfhoirmiúla na bhFeisirí.

Mar a oibríonn an suí iomlánach 

Is le linn seisiúin iomlánacha a chuirtear bailchríoch ar ghníomhaíochtaí polaitiúla na Parlaiminte, áit a nglacann na Feisirí reachtaíocht agus a mbíonn díospóireachtaí acu. Faigh amach faoin gcaoi a reáchtáiltear na suíonna.

Buiséad na Parlaiminte 

Foghlaim faoi na costais a bhaineann le feidhmiú Pharlaimint na hEorpa.

Ilteangachas i bParlaimint na hEorpa 

Úsáideann an Pharlaimint gach ceann de 24 theanga oifigiúla AE ina cuid gníomhaíochtaí laethúla. Léigh faoina bhfuil i gceist leis sin go praiticiúil.

An Ardrúnaíocht 

Tá lucht riaracháin ann chun tacaíocht a thabhairt d’obair na bhFeisirí trí chúnamh teicniúil agus saineolach a chur ar fáil. Faigh tuilleadh eolais faoi sin.

Lorg éiceolaíoch 

Tá an Pharlaimint tiomanta dá lorg carbóin féin a fheabhsú go leanúnach agus dá hacmhainní a bhainistiú go hinbhuanaithe, agus tuilleadh faisnéise a fháil faoina Córas Bainistíochta Comhshaoil.