Córas bainistíochta comhshaoil - EMAS 

Is é EMAS an córas bainistíochta comhshaoil a úsáideann Parlaimint na hEorpa i gcomhréir le caighdeáin ISO 14001:2004 agus le Rialachán EMAS (CE) Uimh 1221/2009.

Aithníonn Parlaimint na hEorpa go bhfuil sé mar dhualgas agus mar sprioc fhadtéarmach aici cur le forbairt inbhuanaithe, ní hamháin lena cumhacht pholaitiúil agus lena ról reachtach ach sa chaoi ina bhfeidhmíonn sí agus sna cinntí a dhéanann sí ó lá go lá.

Dá thoradh sin, sheol an Biúró tionscnamh EMAS sa Pharlaimint le cinneadh an 19 Aibreán 2004. Shínigh an tUachtarán agus an tArd-Rúnaí Beartas Comhshaoil na Parlaiminte ina bhfuil treoirlínte dá chóras bainistíochta comhshaoil féin a áirithíonn:

  • astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin a laghdú
  • úsáid éifeachtúil fuinnimh, uisce agus páipéir a chur chun cinn agus dramhaíl a laghdú
  • treoracha comhshaoil a ionchorprú i nósanna imeachta soláthair
  • iompar agus tiomantas iomchuí a áirithiú trí oiliúint agus trí ardú feasachta
  • bearta coisctheacha a dhéanamh chun truailliú a chomhrac
  • a áirithiú go bhfuil ceanglais riachtanacha á gcomhlíonadh
  • acmhainní leordhóthanacha a chur ar fáil dá chóras bainistíochta comhshaoil
  • cumarsáid thrédhearcach agus idirphlé trédhearcach a chur chun cinn

In 2007 tugadh an chéad iniúchadh seachtrach chun críche agus fuair Parlaimint na hEorpa deimhniú ISO 14001.2004 agus anois tá clárú EMAS faighte aici sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg.

Trí bhrath ar thiomantas gach fostaí aonair agus tacaíocht na seirbhísí uile, soláthraíonn córas EMAS creat do Pharlaimint na hEorpa chun acmhainní a shábháil do na glúine amach anseo.

Le heolas breise a fháil téigh i dteagmháil, le foireann EMAS ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas:

Contact: