Zaštita temeljnih prava u Uniji 

Europska je unija ujedno i udruženje zemalja koje surađuju u područjima od zajedničkog interesa i zajednica temeljena na vrijednostima.

Člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji utvrđene su ključne vrijednosti na kojima se Unija zasniva, a to su

  • poštovanje ljudskog dostojanstva,
  • sloboda,
  • demokracija,
  • jednakost,
  • vladavina prava i
  • poštovanje ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina.

Poštovanje prava pojedinaca jedna je od osnovnih obveza EU-a. Mora ih poštovati Unija prilikom provedbe politika i programa, kao i institucije EU-a i svaka država članica.

U Povelji Europske unije o temeljnim pravima utvrđuju se sva osobna, građanska, politička, ekonomska i socijalna prava svih osoba u Europskoj uniji.

Povelja je nadopuna nacionalnim sustavima, ali ne i njihova zamjena. Za slučajeve nepoštovanja temeljnih prava pojedinaca nadležni su nacionalni sudovi. Pojedinci se također mogu obratiti Europskom sudu za ljudska prava, koji donosi presude o povredama građanskih i političkih prava utvrđenih u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U određenim slučajevima, kada se država članica ne pridržava prava EU-a i prekrši nečija prava, Europska komisija protiv te države članice može podići tužbu pred Sudom Europske unije.

Agencija Europske unije za temeljna prava neovisno je tijelo EU-a specijalizirano za to područje, nadležno za sva prava utvrđena u Povelji.

Uloga Europskog parlamenta

Europski parlament predano radi na poštovanju temeljnih prava u cijeloj Uniji.

Nadovezujući se na rad Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove zastupnici na plenarnim sjednicama Europskog parlamenta raspravljaju o stanju u pogledu temeljnih prava u EU-u i o konkretnim pitanjima u vezi sa zaštitom tih prava u državama članicama te o tome usvajaju rezolucije.

Zajedno s Vijećem EU-a, Europski parlament donosi zakonodavstvo u cilju bolje zaštite temeljnih prava.

Dobar su primjer takvog zakonodavstva akti koje je Europski parlament donio kako bi zabranio diskriminaciju i osigurao da se na radnom mjestu jednako postupa prema svima.

Još su jedno važno postignuće zaštita privatnosti i mjere zahvaljujući kojima se obrada osobnih podataka provodi uz potpuno poštovanje zakonodavstva Unije donesenog u cilju zaštite tog temeljnog prava. 

Države članice moraju na nacionalnoj razini primjenjivati te propise.

Posljednjih se godina Parlament također više bavi pitanjima u vezi s vladavinom prava i demokracijom. Godine 2016. usvojio je rezoluciju u kojoj se zalaže za uspostavu mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava u državama članicama i institucijama EU-a.