U prošlosti 

Europski parlament značajno se izmijenio tijekom godina, dobivajući sve više ovlasti i značaja. Dok je Parlamentarna skupština imala jedino nadzornu ulogu, Parlament danas kao jedina izravno birana institucija EU-a ima zadatak da zastupa interese građana. Osim što oblikuje i odlučuje o novim zakonima, također osigurava da ostale institucije EU-a rade na demokratski način te promiče demokraciju i ljudska prava – ne samo u Europi, već i širom svijeta. Ovdje možete pronaći više podataka o tome kako se Parlament razvijao kroz povijest.

Prijašnji izbori 

Zastupnici u EP-u biraju se na izravnim izborima diljem EU-a od 1979. Upoznajte se sa svim podacima posljednjih izbora i s povijesnim informacijama o političkom sastavu Parlamenta, odazivu i udjelu žena izabranih u Europski parlament.

Ugovori i EP 

Promjene u europskim ugovorima dovele su do postupnog povećanja ovlasti Parlamenta. Pročitajte više o razvoju primarnog zakonodavstva EU-a i njegovu učinku na Parlament.

Arhiv Europskog parlamenta 

Pregledajte povijesne izvore, članke i studije i saznajte na koji je način Parlament doprinio europskim integracijama.

in the past    
 

Vremenska crta Europskog parlamenta

Naš pregled događaja pokazuje kako se Europski parlament mijenja kroz godine. Pogledajte fotografije i video zapise povijesnih događaja.

Arhiv Europskog parlamenta

Arhiv Europskog parlamenta od svojeg je osnutka 1952. službena arhivska služba institucije u kojoj je pohranjena zbirka dokumenta o zakonodavnim, političkim i administrativnim aktivnostima Parlamenta.