Ugovor o Euratomu 

Paul-Henri Spaak i Jean-Charles Snov et d’Oppuers na potpisivanju Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) 25. ožujka 1957. 

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

25. ožujka 1957. potpisana su dva ugovora: Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (EEZ) i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EZAE ili Euratom). Neki od glavnih ciljeva Ugovora o Euratomu bili su:

  • promicanje istraživanja i širenje tehničkih informacija;
  • uspostava jedinstvenih sigurnosnih standarda za zaštitu javnosti i radnika u industriji
  • olakšavanje istraživanja
  • osiguravanje da se civilni nuklearni materijal ne upotrebljava u druge svrhe, pogotovo vojne.

Vrijednost Euratoma jasno se može vidjeti u kontekstu proširenja. Nuklearna energija važan je izvor energije za mnoge istočnoeuropske države, ali sigurnosni standardi u njihovim nukearnim elektranama te razina zaštite javnosti i radnika nije uvijek dostatna. Euratom je pružio okvir za potporu EU-a.

  • Potpisan u:Rimu (Italija) 25. ožujka 1957.
  • Stupanje na snagu:1. siječnja 1958.