Ugovor iz Rima (EEZ) 

Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice

25. ožujka 1957. potpisana su dva ugovora: Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (EEZ) i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EZAE ili Euratom). Za obje nove Zajednice odluke donosi Vijeće na temelju prijedloga Komisije. S Parlamentarnom skupštinom provodi se savjetovanje i ona daje svoje mišljenje Vijeću. Broj zastupnika u Skupštini povećao se na 142. Prva sjednica Europske parlamentarne skupštine održala se sljedeće godine, 19. ožujka 1958. Ugovori iz Rima sadrže posebnu odredbu da se zastupnici biraju izravno, a ona se počela provoditi 1979. godine.

  • Potpisan u:Rimu (Italija) 25. ožujka 1957
  • Stupanje na snagu:1. siječnja 1958.