Organizacija i rad 

Europski parlament velika je politička pozornica i višeslojna institucija u kojoj veliki broj ljudi radi u skladu sa složenim unutarnjim pravilima. Saznajte kako funkcionira Parlament.

Ustrojstvo 

Upoznajte se s ulogama i funkcijama predsjednika Parlamenta, klubova zastupnika, odbora, izaslanstava, raznih političkih tijela i neslužbenih skupina zastupnika.

Način rada na plenarnim sjednicama 

Plenarne sjednice najvažniji su dio političkih aktivnosti Parlamenta, na njima zastupnici u EP-u donose zakone i vode rasprave. Saznajte više o tome kako se odvijaju sjednice.

Proračun EP-a 

Informirajte se o troškovima funkcioniranja Europskog parlamenta.

Višejezičnost 

Parlament se u svakodnevnim aktivnostima služi sa sva 24 službena jezika EU-a. Pročitajte što to znači u praksi.

Glavno tajništvo 

Zastupnicima u EP-u pri radu pomaže administrativno osoblje koje pruža tehničku i stručnu pomoć. Saznajte više.

Ekološki otisak 

Parlament stavlja poseban naglasak na kontinuirano smanjenje vlastitog ugljičnog otiska i održivo raspolaganje resursima. Saznajte više o njegovu sustavu upravljanja okolišem.