Smanjenje našeg ekološkog otiska 

Primjena EMAS-a u Europskom parlamentu

Europski parlament svjestan je da ima dužnost pozitivno doprinositi održivom razvoju, koji predstavlja dugoročan cilj. Tu obvezu Parlament ispunjava ne samo svojom političkom i zakonodavnom ulogom, već i načinom rada i odlukama koje svakodnevno donosi.

Europski parlament stoga je odlučio da će njegova administracija početi primjenjivati standarde EMAS-a (Sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja) s ciljem kontinuiranog poboljšanja rezultata u pogledu okoliša u skladu s Uredbom o EMAS-u (EZ) br. 1221/2009 i standardom ISO 14001:2015.

Počevši od potrošnje energije pa sve do ugljičnih emisija, mobilnosti, vode i otpada, uveli smo sustav dobrih praksi kako bismo smanjili svoj utjecaj na okoliš i doprinijeli održivoj budućnosti.

Ključna postignuća u smanjenju našeg ekološkog otiska

Europski parlament znatno je napredovao od 2007., kada je EMAS uveden u njegova tri mjesta rada. Između 2012.* i 2019. Parlament je uspio:

  • smanjiti svoje ugljične emisije za 38 %
  • smanjiti potrošnju električne energije za 16 %, a potrošnju plina za 23 %
  • povećati udio energije koja se na licu mjesta stvara iz obnovljivih izvora na 15 %
  • smanjiti potrošnju papira za 44 %
  • smanjiti rasipanje hrane za 22 %
  • povećati stopu recikliranja otpada na 67 %
  • razviti i zauzeti sustavni institucijski pristup zelenoj javnoj nabavi, uz redovite radionice za osobe koje organiziraju pozive za podnošenje ponuda.

Pročitajte više o našim ciljevima i postignućima.

* Osim za ugljične emisije, za koje je referentna godina za usporedbu 2006.

Korištenje zelene električne energije i kompenzacija emisija

Od 2016. godine Parlament kompenzira sve svoje ugljične emisije koje ne može smanjiti, čime je postao prva institucija EU-a koja je u potpunosti ugljično neutralna. Nadalje, koristi u potpunosti „zelenu” električnu energiju koja dolazi iz ovjerenih obnovljivih izvora.

Osim toga, 15 % ukupne energije proizvodi se na licu mjesta iz obnovljivih izvora kao što su geotermalne toplinske crpke, kogeneracija i fotonaponske ploče.

Cirkularno razmišljanje

Parlament je bio i prva institucija EU-a koja je 2016. pokrenula sveobuhvatan program donacija hrane, u okviru kojega se hrana koja nije prodana donira u dobrotvorne svrhe, umjesto da se baca.

Stolna i prijenosna računala koja se više ne koriste, kao i ekrani i namještaj, također se doniraju dobrotvornim organizacijama radi ponovne uporabe.

Sudjelovanje osoblja

Svi moramo doprinijeti kako bismo zajednički izgradili održivu budućnost. U Europskom parlamentu osoblje se neprestano potiče na ekološko razmišljanje, kako na radnom mjestu tako i kod kuće.

Tečajevi i kampanje kojima se povećava njihova razina znanja i osviještenosti o održivim rješenjima rezultiraju boljim gospodarenjem otpadom, manjom upotrebom vode, češćom upotrebom održivog prijevoza do radnog mjesta, kao i mnogim drugim aspektima radnog okruženja.

Pozivamo vas da se za dodatne informacije obratite timu EMAS-a na sljedeću adresu elektroničke pošte:

Contact: 

Oslanjanjem na predanost svakog pojedinačnog zaposlenika i potporu svih službi, EMAS pruža okvir zahvaljujući kojemu Europski parlament smanjuje svoje emisije stakleničkih plinova i štedi resurse za buduće generacije. U okviru europskog zelenog plana Parlament također razmatra svoje napredne politike ugljične neutralnosti kao i načine na koje vlastitim primjerom može predvoditi borbu protiv klimatskih promjena.