Odbori Europskog parlamenta 

Zastupnici djeluju u nizu posebnih stalnih odbora kako bi obavili pripremne poslove za plenarne sjednice Parlamenta. Ukupno je 20 parlamentarnih odbora. Odbori imaju između 25 i 81 zastupnika te svojeg predsjednika, predsjedništvo i tajništvo. Politički sastav odbora odražava politički sastav plenarne skupštine.

Odbori sastavljaju, izmjenjuju i usvajaju zakonodavne prijedloge i izvješća o vlastitoj inicijativi. Oni razmatraju prijedloge Komisije i Vijeća i kada je potrebno sastavljaju izvješća koja treba iznijeti na plenarnoj skupštini.

Parlament može osnovati i privremene odbore za rješavanje određenih pitanja te istražne odbore u slučaju kršenja ili neadekvatne primjene zakonodavstva Zajednice.