Zastupnici u Europskom parlamentu 

U Europskom parlamentu sjedi 705 zastupnika izabranih u 27 država članica proširene Europske unije. Od 1979. godine zastupnike u EP-u bira se na neposrednim općim izborima na razdoblje od pet godina.

Svi zastupnici u vijećnici tijekom plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasbourgu 

Svaka država odlučuje o obliku svojih izbora, ali mora zajamčiti jednakost spolova i tajnost glasovanja. Izbori EU-a vode se načelom razmjernog predstavništva.

Mjesta se raspodjeljuju na temelju broja stanovnika svake države članice. Nešto više od trećine zastupnika su žene. Zastupnici u Europskom parlamentu djeluju u skupinama prema svojoj političkoj pripadnosti, a ne nacionalnosti.