Politička tijela Europskog parlamenta 

U Europskom parlamentu postoji nekoliko političkih tijela koja su odgovorna za organizaciju rada i zakonodavno planiranje Parlamenta ili za njegova pravila, kao i administrativna, financijska, kadrovska i organizacijska pitanja.

Konferencija predsjednika

Konferencija predsjednika je političko tijelo u Parlamentu zaduženo za:

  • ustroj rada i zakonodavno planiranje u Parlamentu,
  • odlučivanje o odgovornostima i članstvu u odborima i izaslanstvima,
  • odnose s drugim institucijama EU-a, nacionalnim parlamentima i zemljama izvan EU-a.

Konferencija predsjednika priprema raspored i programe dnevnih plenarnih sjednica u Parlamentu, te određuje mjesta u parlamentarnoj dvorani.

Konferenciju predsjednika čine predsjednik Parlamenta i predsjednici klubova zastupnika.

Po jedan predstavnik nezavisnih zastupnika također ima mjesto u Konferenciji predsjednika, no nema pravo glasovati.

Konferencija predsjednika svoje odluke donosi konsenzusom ponderiranom većinom glasova, na temelju broja zastupnika u svakom klubu zastupnika.

Dužnosti Konferencije predsjednika utvrđene su u Poslovniku.

Ona organizira rad Europskog parlamenta i njegovih tijela.

S njom se može savjetovati u pogledu svih pitanja oko zakonodavnog planiranja i odnosa s drugim tijelima i institucijama EU-a.

Konferencija predsjednika u pravilu se sastaje dva puta mjesečno. Njezini sastanci nisu javni.

Zapisnici sa sastanaka Konferencije predsjednika prevode se na službene jezike, tiskaju i dijele svim zastupnicima.

Svaki zastupnik može postavljati pitanja o aktivnostima Konferencije predsjednika.

To zastupnicima daje mogućnost razmjene stajališta s pozvanim gostom ili dobivanja preliminarnih informacija o prijedlozima Komisije izvan plenarnih sjednica.

Predsjedništvo 

Predsjedništvo je tijelo koje utvrđuje pravila za Parlament. Sastavlja preliminarni nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima.

Predsjedništvo čine predsjednik Europskog parlamenta, 14 potpredsjednika i 5 kvestora koje Parlament bira na razdoblje od dvije i pol godine (koje se može produžiti).

U slučaju jednakog broja glasova predsjednik daje odlučujući glas. Kvestori su članovi Predsjedništva u svojstvu savjetnika.

Predsjedništvo u Parlamentu izvršava brojne administrativne i financijske dužnosti.

Odgovorno je za sva pitanja koja se odnose na unutarnji rad Parlamenta.

Odlučuje o organizaciji sastanaka, može odobriti sastanke odbora ili izaslanstava izvan triju uobičajenih mjesta rada, te priprema preliminarne nacrte procjena troškova Parlamenta.

Imenuje glavnog tajnika koji je odgovoran za upravljanje administracijom Parlamenta i utvrđuje sastav i ustrojstvo Tajništva. Predsjedništvo se obično sastaje jednom mjesečno.

Zapisnici sa sastanaka Predsjedništva prevode se na službene jezike, tiskaju i dijele zastupnicima. Svaki zastupnik može postavljati pitanja o aktivnostima Konferencije predsjedništva.

Predsjedništvo odlučuje o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Europskom parlamentu.

Kolegij kvestora

Kolegij kvestora tijelo je Europskog parlamenta nadležno za upravna i financijska pitanja koja se neposredno tiču zastupnika i njihovih uvjeta rada.

Postoji pet kvestora koji su ujedno članovi Predsjedništva.

Europski parlament bira kvestore nakon izbora predsjednika i 14 potpredsjednika.

Kvestore se bira većinom glasova u tajnom glasovanju u tri kruga: apsolutna većina prisutnih glasova potrebna je za prva dva kruga, a relativna većina dovoljna je u trećem krugu.

Njihov mandat traje dvije i pol godine, a u Predsjedništvu imaju savjetodavnu ulogu.

Kvestori su nadležni za upravna i financijska pitanja koja se neposredno odnose na zastupnike, na primjer omogućavanje korištenja općim uslugama i opremom.

Mogu podnositi prijedloge za izmjene ili preinake tekstova glede svih pravila koje usvaja Predsjedništvo.

Kvestori se u pravilu sastaju dva puta mjesečno.

Svaki zastupnik može postavljati pitanja o aktivnostima kvestora.

Konferencija predsjednika odbora

Konferencija predsjednika odbora političko je tijelo u Parlamentu koje radi na boljoj suradnji između odbora.

Konferenciju predsjednika odbora čine predsjednici svih stalnih i privremenih odbora koji biraju i svog predsjednika. Konferencija predsjednika odbora u pravilu se sastaje jednom mjesečno u Strasbourgu tijekom plenarnih sjednica.

Konferencija predsjednika odbora može davati preporuke Konferenciji predsjednika o radu odbora i programima dnevnih plenarnih sjednica.

Također može savjetovati Konferenciju predsjednika u slučaju neslaganja oko pitanja nadležnosti određenog odbora.

Predsjedništvo i Konferencija predsjednika mogu dodijeliti neke poslove Konferenciji predsjednika odbora.

Konferencija predsjednika izaslanstava

Konferencija predsjednika izaslanstava političko je tijelo koje u Europskom parlamentu koordinira rad 45 stalna izaslanstva.

To tijelo jamči učinkovito djelovanje izaslanstava, u koordinaciji s drugim strukturama Parlamenta. Redovne sjednice Konferencije prilika su za raspravu o problemima i izazovima koji su zajednički svim izaslanstvima.

Članovi Konferencije predsjednici su 45 stalna izaslanstva Parlamenta i triju odbora koji se bave međunarodnim odnosima, tj. Odbora za vanjske poslove (AFET), Odbora za razvoj (DEVE) i Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA).

Za predsjednika Konferencije izabire se jedan od predsjednika 45 izaslanstva. Izabranom predsjedniku mandat traje dvije i pol godine, odnosno polovinu petogodišnjeg zakonodavnog razdoblja Parlamenta.