Ovlasti i postupci 

Europskim ugovorima Parlamentu su, kao izravno izabranom tijelu, dodijeljene široke ovlasti. Saznajte više u sljedećim odjeljcima i upoznajte se s različitim postupcima.

Zakonodavne ovlasti 

Parlament je, zajedno s predstavnicima vlada EU-a u Vijeću, zadužen za donošenje zakonodavstva EU-a. Obje institucije ravnopravni su suzakonodavci u okviru redovnog zakonodavnog postupka. U nekim se posebnim slučajevima primjenjuju drugi postupci.

Proračunske ovlasti 

Parlament i Vijeće moraju postići dogovor o godišnjem proračunu EU-a. Saznajte više o tom postupku.

Nadzorne ovlasti 

Zastupnici u EP-u nadziru rad institucija EU-a, prije svega Komisije, koja je izvršno tijelo Europske unije.

Nacionalni parlamenti 

Saznajte kako Europski parlament surađuje s nacionalnim parlamentima o europskim pitanjima.

Ugovor iz Lisabona 

Ugovorom iz Lisabona, kojim su posljednji put izmijenjeni europski ugovori, Europskom parlamentu dodijeljene su veće ovlasti. Saznajte pojedinosti.