Proračunske ovlasti 

Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, Parlament dijeli ovlast za odlučivanje o cjelokupnom godišnjem proračunu EU-a s Vijećem Europske unije i ima konačnu riječ.

Proračunski postupak

Institucije na koje se odnosi postupak:
 • Europski parlament 
 • Europska komisija 
 • Vijeće Europske unije 
 1. Prije 1. rujna

  Kratki opis:: Nacrt proračuna

  1. Europska komisija  priprema nacrt proračuna.  
  2. Nacrt proračuna podnosi se:   
   • Vijeće Europske unije  (koje se sastoji od 27 nacionalnih ministara ).
   • Europski parlament 

  Potpuni opis: Nacrt proračuna

  Sve institucije EU-a izrađuju svoje projekcije za nacrt proračuna prije 1. srpnja svake godine.

  Komisija objedinjuje te projekcije i izrađuje nacrt godišnjeg proračuna koji podnosi Parlamentu i Vijeću najkasnije do 1. rujna.

 2. Prije 1. listopada

  Kratki opis:: Stajalište Vijeća

  •   Na strani Vijeća: Stajalište vijeća prosljeđuje se Parlamentu.
  • Na strani Parlamenta: Interne rasprave o nacrtu proračuna. Zaključak se dostavlja Odboru za proračune.

  Potpuni opis: Stajalište Vijeća

  Vijeće usvaja stajalište o nacrtu proračuna i prosljeđuje ga Parlamentu do 1. listopada, zajedno s obrazloženjem svoga stajališta.

  Istovremeno parlamentarni odbori raspravljaju o nacrtu proračuna i svoja mišljenja dostavljaju Odboru za proračune koji je odgovoran za izradu stajališta Parlamenta.

 3. Najviše 42 dana

  Kratki opis:: Stajalište Parlamenta

  1.   Odbor za proračune mora pripremiti stajalište za Parlament.  
  2.   Europski parlament  prima stajalište Vijeća i stajalište Odbora za proračune.
  3. Zastupnici glasuju o stajalištu Odbora za proračune i podnesenim amandmani .  
  4. Stajalište Parlamenta . Ako Parlament izmijeni nacrt, on se prosljeđuje Vijeću.  

  Potpuni opis: Stajalište Parlamenta

  Parlament ima rok od 42 dana u kojem treba odobriti stajalište Vijeća ili donijeti odluku o njegovim izmjenama apsolutnom većinom glasova zastupnika. Zastupnici EP-a glasuju o mišljenju koje je sastavio Odbor za proračune i svim podnesenim amandmanima, obično tijekom plenarne sjednice u listopadu.

  Ako Parlament odobri stajalište Vijeća ili odbije izraziti svoje stajalište, proračun se smatra donesenim. Parlament, međutim, obično usvaja amandmane i Vijeću prosljeđuje izmijenjeni tekst. U tom slučaju, predsjednik Parlamenta odmah saziva sjednicu Odbora za mirenje. Odbor ne zasjeda ako Vijeće obavijesti Parlament u roku od 10 dana da je prihvatilo sve njegove amandmane.

 4. Najviše 21 dan

  Kratki opis:: Mirenje

  1.   Odbor za mirenje (koji se sastoji od 27 predstavnika Vijeća i 27 predstavnika Europskog parlamenta ) mora postići dogovor.  
  2.   Sastavlja se zajednički tekst  

  Potpuni opis: Mirenje

  Odbor za mirenje, sastavljen od predstavnika Vijeća i jednakog broja zastupnika Parlamenta, ima rok od 21 dana za postizanje dogovora o zajedničkom tekstu.

 5. Najviše 14 dana

  Kratki opis:: Donošenje proračuna

  Ako se tekst potvrdi:   Europski parlament  i   Vijeće Europske unije  imaju 14 dana da ga odobre.

  Potpuni opis: Donošenje proračuna

  Ako Odbor za mirenje postigne dogovor o zajedničkom tekstu, Parlament i Vijeće imaju rok od 14 dana u kojem ga trebaju odobriti. Predsjednik Parlamenta tada potpisuje proračun i proglašava ga konačno donesenim.

  Ako postupak mirenja ne uspije ili ako Parlament odbije zajednički tekst, Komisija podnosi novi nacrt proračuna. Ako Vijeće odbije zajednički tekst, Parlament ipak može donijeti odluku o njegovom usvajanju.

Višegodišnji financijski okvir

Odluke Parlamenta i Vijeća o godišnjim rashodima i prihodima moraju biti u okviru godišnjih limita potrošnje utvrđenih dugoročnim financijskim planom EU-a, tj. višegodišnjim financijskim okvirom koji se utvrđuje jednom u sedam godina.

Proračunski nadzor

Kad je proračun EU-a donesen, Europska komisija odgovorna je za njegovo izvršavanje (ostale institucije odgovorne su za svoje administrativne proračune).

Kao neposredno izabrana institucija koja predstavlja porezne obveznike EU-a, Europski parlament provodi demokratski nadzor kako bi zajamčio da Komisija i ostale institucije pravilno raspolažu europskim sredstvima.

Na preporuku Vijeća Europske unije Parlament odlučuje o tome hoće li dati razrješnicu, tj. konačno odobrenje izvršenja proračuna u određenoj godini.

Parlament donosi odluku nakon što je njegov Odbor za proračunski nadzor pomno pregledao financijske izvještaje Komisije i izvješće o njezinim aktivnostima tijekom dotične godine. Također uzima u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda i odgovore Komisije na eventualna konkretna pitanja zastupnika EP-a.

Parlament može također davati preporuke Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna. Komisija mora, na zahtjev Parlamenta, izvijestiti o mjerama poduzetim s obzirom na te primjedbe i komentare.

Postupak završava davanjem, odgodom ili odbijanjem davanja razrješnice.

Parlament postupa na sličan način prilikom odobravanja financijskih izvješća drugih institucija, uključujući i svoj administrativni proračun.