A demokrácia támogatása világszerte 

Sudan 

Az Európai Parlament a világon mindenütt támogatja a demokráciát.

Az Európai Unió által a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása érdekében tett nemzetközi erőfeszítések aktív támogatása az Európai Parlament alapvető feladatai közé tartozik, amelyet az Európai Unió alapító szerződései rögzítenek.

Ez a munka az uniós polgárok javát is szolgálja, mert ha a világ igazságosabbá és stabilabbá válik, ezáltal az ő otthonuk is erősödik.

Szakértői csoport

Az Európai Parlament létrehozta az Európai Parlament képviselőiből álló szakértői csoportot  amely figyelemmel kíséri a Parlamentnek a demokráciával kapcsolatban az EU határain kívül végzett munkáját.

E csoport, amelynek tagjai között több érintett bizottság elnökét is ott találjuk, azt biztosítja, hogy kollégáik e területen tett erőfeszítései következetesek és hatékonyak legyenek.

Választások megfigyelése

A választások a demokráciák építői és növelik az intézményekbe vetett bizalmat, ezért az Európai Parlament elkötelezetten támogatja a szabad és tisztességes választásokat.

A Parlament több, mint 30 éve folytat választásmegfigyelő tevékenységet EU-n kívüli országokban. Több mint 170 rövid távú választási megfigyelő küldöttség utazott a világ különböző országaiba.

Számos ilyen megbízás az EU és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által szervezett hosszú távú választásmegfigyelő projektbe is beépül.

Az európai parlamenti képviselők közös erőfeszítéssel első kézből kapott ismereteket szereznek a politikai kampányokról és a választási eljárásokról. Ez szavatolja a végső értékelés hitelességét, és egyúttal láthatóságát is.

Közvetítés és a párbeszéd ösztönzése

Az EU törekvései: a konfliktusok megelőzése, a már kialakult válságok elhárítása, illetve válságokat követően a béke és a demokrácia támogatása.

Az európai parlamenti képviselők ehhez a következőképpen járulnak hozzá:

  • közvetítés külföldi parlamentek képviselői között,
  • politikai pártok segítése a konfliktusok megelőzésében,
  • pártok közötti párbeszéd és konszenzusépítés,
  • közvetítésre és konfliktusmegelőzésre összpontosító nemzetközi rendezvények szervezése.

Más parlamentek megerősítése

Az Európai Parlament a világon mindenütt bocsát programokat  parlamentek és parlamenti képviselők rendelkezésére.

A támogatási programok az EU szomszédságára és egyes afrikai, ázsiai és latin-amerikai országokra, valamint a regionális parlamentekre összpontosítanak. 

A programok célja:

  • a parlamentek fő feladatainak (a polgárok képviselete, a kormány felügyelete és a jogszabályalkotás) megerősítése,
  • a parlamenti intézmények reformja,
  • a legjobb parlamenti gyakorlatok megosztása,

Az Európai Parlament  a választott képviselők jövendő generációihoz is eljut.

Középpontban Dél-Kelet-Európa

Az Európai Parlamentnek külön programja van Törökország és a Nyugat-Balkán (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia és Koszovó) parlamentjei számára.

A térség nemzeti parlamentjeinek megerősítése és együttműködésük ösztönzése erősíti a demokráciát a régióban. A program szerepet játszik az EU bővítési folyamatában is, amelynek feltétele, hogy az EU-hoz csatlakozó országoknak erős demokratikus intézményekkel kell rendelkezniük.

Az Európai Parlament programjai a helyi parlamenti képviselők és a köztisztviselők javát szolgálja.