Euratom-Szerződés 

Paul-Henri Spaak és Jean-Charles Snoy et d’Oppuers az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződés aláírásakor 1957. március 25-én 

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés

1957. március 25-én két szerződés aláírására került sor, melyek az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) létrehozó szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget (EAEK vagy Euratom) létrehozó szerződés. Az Euratom-Szerződés legfőbb céljai többek között a következők voltak:

  • a kutatás előmozdítása és a műszaki információk terjesztése,
  • egységes biztonsági előírások megállapítása a lakosság és az iparágban dolgozó munkavállalók védelme érdekében,
  • a kutatás elősegítése,
  • annak biztosítása, hogy a polgári célokat szolgáló hasadóanyagokat nem használják fel más célokra, különösen nem katonai célokra.

Az Euratom értéke világosan körvonalazódik a bővítések vonatkozásában. Az atomenergia számos kelet-európai ország számára fontos energiaforrás, ugyanakkor az atomerőműveikben alkalmazott biztonsági előírások, valamint a lakosság és a munkavállalók védelmi szintje nem mindig kielégítő. Az Euratom megteremtette az uniós támogatás keretét.

  • Aláírva: Róma (Olaszország), 1957. március 25.
  • Hatálybalépés: 1958. január 1.