Az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSz) / Maastrichti Szerződés 

Az Európai Unióról szóló szerződés, más néven Maastrichti Szerződés, körülötte a 12 tagállami külügyminiszter, illetve pénzügyminiszter aláírásával 

Az Európai Unióról szóló szerződést Maastrichtban írták alá az Európai Parlament elnöke, Egon Klepsch jelenlétében. E Szerződés értelmében az Unió az Európai Közösségekre épül (első pillér), és két további együttműködési területtel bővül (második és harmadik pillér): ezek a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és a bel- és igazságügy (IB).

Az Európai Unióról szóló szerződés hatálybalépésével az Európai Gazdasági Közösségből (EGK) Európai Közösség (EK) lett. Az együttdöntési eljárás bevezetésével és az együttműködési eljárás kiterjesztésével megnövekedtek az EP jogalkotási és felügyeleti hatáskörei.

Az új Szerződés értelmében az Európai Parlamentnek joga van felkérni a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatot olyan ügyekre vonatkozóan, amelyek – véleménye szerint – megkívánják egy közösségi jogi aktus kidolgozását. Ezenkívül a Bizottság tagjainak kinevezéséhez immáron az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges, és az európai ombudsman kinevezése is a Parlament feladata.

  • Aláírva: Maastricht (Hollandia), 1992. február 7.
  • Hatálybalépés: 1993. november 1.