Lisszaboni Szerződés 

Az európai reformszerződés kidolgozásáért felelős kormányközi konferencia 2007. július 23-án kezdte meg munkáját Lisszabonban (az Európai Parlament képviselői: Elmar Brok, Enrique Barón Crespo és Andrew Duff).. A szerződés szövegét az állam- és kormányfők 2007. október 18–19-én hagyták jóvá Lisszabonban. A Lisszaboni Szerződést az EP elnöke, Hans-Gert Pöttering jelenlétében írták alá 2007. december 13-án, miután az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács elnökei a Parlamentben kihirdették az Európai Unió Alapjogi Chartáját. 2008. február 19-ére az Európai Parlament elfogadta a Lisszaboni Szerződést (Corbett–Méndez de Vigo-jelentés). A Lisszaboni Szerződés értelmében a Parlamentet illeti a jog, hogy az Európai Tanács az európai parlamenti választások eredményeit figyelembe vevő ajánlása alapján kinevezze a Bizottság elnökét. Az együttdöntést, amelyre „rendes jogalkotási eljárásként” hivatkoznak, további új területekre is kiterjesztették.

A Lisszaboni Szerződés aláírása 

Néhány kivételtől eltekintve a Lisszaboni Szerződés a Tanáccsal egyenrangú jogalkotóvá teszi az Európai Parlamentet olyan területeken, ahol korábban nem így volt, mégpedig az európai uniós költségvetés terén (ahol a Parlament teljes egyenlőséget élvez), a mezőgazdasági politikában, valamint a bel- és igazságügy területén.

A Szerződés 2009. december 1-jén lépett hatályba, miután mind a 27 tagállam ratifikálta.

  • Aláírás: Lisszabon (Portugália), 2007. december 13.
  • Hatálybalépés:2009. december 1.