Római Szerződés (EGK-Szerződés) 

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés

1957. március 25-én két szerződés aláírására került sor, amelyek az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) létrehozó szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget (EAEK vagy Euratom) létrehozó szerződés. Mindkét új közösség tekintetében a döntéseket a Tanács hozta meg, a Bizottság javaslata alapján. A Parlamenti Közgyűléssel konzultálnak, amely ezt követően véleményeket dolgoz ki a Tanács számára. A Közgyűlés képviselőinek száma 142 főre emelkedett. Az Európai Parlamenti Közgyűlés első ülését a következő évben, 1958. március 19-én tartotta. A Római Szerződés külön rendelkezést fogalmaz meg a képviselők közvetlen megválasztására vonatkozóan (ennek végrehajtására 1979-ben került sor).

  • Aláírva: Róma (Olaszország), 1957. március 25.
  • Hatálybalépés: 1958. január 1.