Többnyelvűség az Európai Parlamentben 

Az Európai Parlamentben minden hivatalos nyelv egyformán fontos: a parlamenti dokumentumok az Európai Unió minden hivatalos nyelvén megjelennek, továbbá az európai parlamenti képviselőknek jogukban áll, hogy az általuk választott hivatalos nyelven szólaljanak fel vagy írjanak. Ez egyben azt is lehetővé teszi, hogy mindenki követni tudja és megismerhesse a Parlament munkáját.

Az Európai Unió kultúráinak és nyelveinek nagyfokú sokféleségét mindig is gazdagságnak tekintette.
Az e kulturális és nyelvi sokféleséget tükröző többnyelvűség szilárd alapokon nyugszik az európai szerződésekben. Az uniós polgárok számára könnyebben elérhetővé és átláthatóbbá teszi az európai intézményeket, ami elengedhetetlen az Unió demokratikus rendszerének sikere szempontjából.

Az Európai Parlament abban különbözik a többi uniós intézménytől, hogy kötelessége a lehető legmagasabb szintű többnyelvűséget biztosítania. Mivel az Unió valamennyi állampolgárának jogában áll, hogy induljon az európai parlamenti választásokon, nem lehetne elvárni az európai parlamenti képviselőktől a leggyakrabban használt nyelvek egyikének, pl. a franciának vagy az angolnak a tökéletes ismeretét. Az Európai Parlament eljárási szabályzata kifejezetten elismeri minden képviselő jogát ahhoz, hogy saját nyelvén olvassa és írja a parlamenti dokumentumokat, kövesse a vitákat és szólaljon fel.

Az EU minden polgára számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy saját hazája nyelvén férjen hozzá az őt közvetlenül érintő jogszabályokhoz. Jogalkotóként pedig az Európai Parlamentnek kötelessége, hogy az általa elfogadott jogszabályok szövegei nyelvi szempontból minden hivatalos nyelven kifogástalan minőségűek legyenek.

Az uniós jogszabályok értelmében az európai polgárok anyanyelvükön követhetik nyomon a parlamenti munkát, tehetnek fel kérdéseket és kaphatnak válaszokat.

Az Európai Parlamentben használt nyelvek

Milyen hosszú utat jártunk be az ’50-es évek vége óta, amikor is az Európai Közösségek intézményeiben mindössze négy nyelvet használtak! Ma az Európai Parlamentben nem kevesebb mint 24 hivatalos nyelvet használnak, ami már önmagában igazi nyelvi kihívásnak számít.

Az EU hivatalos nyelveinek száma minden alkalommal növekszik, amikor egy új tagállam csatlakozik hozzá.

Az EU hivatalos nyelve, a csatlakozás éve:

 • francia, holland, német, olasz 1958
 • angol, dán 1973
 • görög 1981
 • portugál, spanyol 1986
 • finn, svéd 1995
 • cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák, szlovén 2004
 • bolgár, ír, román 2007
 • horvát 2013

Az EU hivatalos nyelvei rendeletben vannak rögzítve, amelyet mindig módosítanak, amikor új tagállam csatlakozik az EU-hoz, és így nő a hivatalos nyelvek száma. Minden hivatalos nyelv egyenrangú.

Mivel minden egyes nyelvet 23 másikra lehet lefordítani, a 24 hivatalos nyelv összesen 552 lehetséges nyelvi kombinációt tesz lehetővé. Az Európai Parlament, annak érdekében, hogy a kihívásnak megfeleljen, rendkívül hatékony tolmácsolási és fordítói szolgálattal, valamint a jogi szövegeket ellenőrző szolgálattal rendelkezik. Szigorú szabályokat alkalmaznak e szolgálatok zökkenőmentes működésének biztosítása és a kiadások elfogadható szinten tartása érdekében.

Fordítás

Az Európai Parlament fordítószolgálata lehetővé teszi a többnyelvű írásbeli és elektronikus kommunikációt az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén. Létfontosságú szerepet játszik az EU jogalkotási és költségvetési folyamata átláthatóságának biztosításában, és abban, hogy az EU közelebb kerüljön a polgárokhoz.

A Fordítási Főigazgatóság mintegy 1140 főt foglalkoztat, köztük több mint 600 fordítót, így ezen a területen a világ egyik legnagyobb munkaadója.

Tolmácsolás

A képviselők által elmondottak valamennyi hivatalos nyelvre történő pontos szinkrontolmácsolása: ez az európai parlamenti tolmácsok legfontosabb feladata. Az intézmény hivatalos szervei által szervezett minden többnyelvű üléshez biztosítanak tolmácsolást.

Az Európai Parlament Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatósága hozzávetőlegesen 270 tolmácsot alkalmaz tisztviselői státuszban, tartalékállományában pedig mintegy 1500 külső akkreditált tolmács szerepel, akik munkájára rendszeresen számít, hogy az igényeket kielégítse.

Többnyelvűség - Jogalkotási aktusok

Az Európai Parlament által elfogadott jogszabályok 27 ország több mint 447 millió polgárát és 24 hivatalos nyelvet érintenek: valamennyi nyelven azonosnak és egyértelműnek kell lenniük. A szövegek jogi és nyelvi minőségének ellenőrzése a Parlament jogász nyelvészeinek feladata.

A Parlament jogász nyelvészei gondoskodnak a teljes jogalkotási folyamat során arról, hogy a jogalkotási aktusok szövege a lehető legjobb minőségű legyen az összes uniós nyelven. Annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament politikai akarata kiváló minőségű jogalkotási szövegekben nyilvánuljon meg, a jogász nyelvészek a jogalkotási folyamat összes szakaszában részt vesznek.

A munkát egy 75 jogász nyelvészből álló csapat végzi. Munkájuk során elsősorban:

 • szerkesztésre és az eljárásra vonatkozó tanácsokkal látják el a képviselőket és a bizottsági titkárságokat a jogi aktusok tervezetének készítésétől kezdve a plenáris ülésen való elfogadásig;
 • jogalkotási szövegeket készítenek elő a parlamenti bizottságokban és a plenáris ülésen való elfogadásra és az azt követő megjelentetésre, gondoskodva a jelentésekhez fűzött módosítások összes nyelvi változatának kiváló minőségéről és az eljárás zökkenőmentes lefolytatásáról;
 • felelősek a plenáris ülésen benyújtott módosítások technikai előkészítéséért és a plenáris ülésen megszavazott, elfogadott szövegek kiadásra való előkészítéséért;
 • a Tanács jogász nyelvészeivel együtt véglegesítik a jogalkotási aktusokat.