Az Európai Parlament bizottságai 

A képviselők az Európai Parlament plenáris üléseinek előkészítése céljából meghatározott területekre szakosodott állandó bizottságokba csoportosulnak. Jelenleg 20 parlamenti bizottság van. A bizottságok 25-81 képviselőből állnak, és mindegyik saját elnökkel, elnökséggel és titkársággal rendelkezik. A bizottságok politikai összetétele a plenáris ülés összetételét tükrözi.

Jogalkotási javaslatokat és saját kezdeményezésű jelentéseket fogalmaznak meg, módosítanak és fogadnak el. Megvizsgálják a Bizottság és a Tanács javaslatait, valamint szükség esetén jelentéseket dolgoznak ki, amelyeket a plenáris ülés elé terjesztenek.

A Parlament egyedi kérdésekkel foglalkozó ideiglenes bizottságokat állíthat fel, illetve vizsgálóbizottságokat hozhat létre a közösségi jog megszegésének vagy nem megfelelő alkalmazásának kivizsgálása céljából.