Az Európai Parlament képviselőcsoportjai 

Az európai parlamenti képviselők képviselőcsoportok tagjai, amelyek nem nemzeti alapon, hanem politikai hovatartozás szerint szerveződnek. Az Európai Parlamentben jelenleg 7 képviselőcsoport működik.

Képviselőcsoport létrehozásához legalább 23 képviselő szükséges, akiknek a tagállamok legalább egynegyedét kell képviselniük. Minden képviselő csak egy képviselőcsoporthoz tartozhat.

Vannak olyan képviselők, akik egyetlen képviselőcsoporthoz sem tartoznak, őket független képviselőknek nevezik.

Az Európai Parlament képviselőcsoportjai

Minden képviselőcsoport saját belső szervezeti felépítésének kialakítása érdekében egy elnököt (vagy egyes képviselőcsoportok esetében két társelnököt), egy elnökséget és egy titkárságot nevez ki.

Az ülésteremben a képviselők ülésrendjét politikai hovatartozásuk szerint, balról jobbra haladva határozzák meg, a képviselőcsoportok elnökeivel való megállapodás alapján.

A képviselőcsoportok a plenáris ülésen történő szavazás előtt minden esetben megvizsgálják a parlamenti bizottságok által kidolgozott jelentéseket, és módosításokat terjesztenek elő hozzájuk.

A képviselőcsoport által elfogadott álláspont a csoporton belül folytatott eszmecsere során alakul ki. Egyetlen képviselőt sem lehet kényszeríteni arra, hogy egy bizonyos módon szavazzon.