Költségvetés: hogyan használja fel a leghatékonyabban az Európai Parlament az éves büdzséjét? 

A Parlament éves költségvetésének köszönhetően támogatja a 705 képviselőt számláló, 24 különböző munkanyelvet használó intézmény munkáját. A Parlament költségvetése az uniós intézmények teljes közigazgatási költségeinek egyötöde, és az EU általános költségvetésének mindössze 1,2 százalékát teszi ki. Az uniós támogatások döntő többségét közvetlenül a tagállamokban fektetik be.

Az Európai Parlament 2018. évi költségvetése

Az Európai Unió költségvetése

A költségvetés megoszlása:
 • 94% : Az Európai Unió operatív költségvetése ( Az uniós szinten végrehajtott szakpolitikák finanszírozása )
 • 6% : Az európai intézmények igazgatási költségvetése ( Az Európai Parlament költségvetése ennek 1/5-e )

Az Európai Parlament költségvetése

A Parlament költségvetése az EU általános költségvetéséből ennyit tesz ki: 1,2%

 • Politikai tevékenységek:

  • Képviselők : 22%
  • Képviselőcsoportok/pártok/alapítványok tevékenységei : 6%
 • Működési költségek:

  • IT : 7%
  • Épületek : 14%
  • Igazgatás : 3%
 • Személyzet:

  • Szerződéses alkalmazottak és nyelvi szolgáltatások : 7%
  • Személyzeti kiadások : 34%
  • Személyzettel kapcsolatos egyéb kiadások : 3%
 • Kommunikáció:

  • Kommunikáció : 5%

Ezek a kategóriák szerepelnek a főtitkár által az előzetes költségvetési javaslattervezetről a Parlament Elnökségének készített jelentésben.

A kerekítés miatt a százalékos arányok összeadva 101%-ot tesznek ki.

Hogyan döntenek a költségvetésről?

A Parlament költségvetési eljárása általában februárban kezdődik. A főtitkár javaslatot nyújt be, amely tartalmazza a következő évre vonatkozó kiemelt célokat, és meghatározza az azok teljesítéséhez szükséges forrásokat. Ennek alapján az elnökből és a 14 alelnökből álló Elnökség elfogadja, majd a költségvetési szakbizottság elé terjeszti az előzetes költségvetési javaslattervezetet.

A költségvetési szakbizottság egyik tagja, az úgynevezett költségvetési előadó jelentést készít, amelyben vázolja a Parlament kiemelt céljait, és hogy ezekre mekkora összeget javasol költeni. A jelentésről elsőként a költségvetési szakbizottság szavaz, majd pedig általában a májusi plenáris ülés keretében az összes képviselő. Ezt követően a költségvetési javaslatot beépítik az EU következő évre szóló költségvetési tervezetébe, amelyet a képviselők módosíthatnak és legkésőbb a decemberi plenáris ülés keretében elfogadnak.