Költségvetési jogkör 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament az Európai Unió Tanácsával együtt dönt az Unió teljes éves költségvetéséről, a végső szót pedig a Parlament mondja ki.

A költségvetési eljárás

Az eljárásban érintett intézmények:
 • Európai Parlament 
 • Európai Bizottság 
 • Az Európai Unió Tanácsa 
 1. Szeptember 1-je előtt

  Rövid leírás: A költségvetési tervezet

  1. Az Európai Bizottság  elkészíti a költségvetési tervezetet  
  2. A Költségvetési tervezet benyújtásra kerül   
   • az Európai Unió Tanácsa  felé (amely 27 nemzeti miniszterből áll )
   • Európai Parlament 

  Részletes leírás: A költségvetési tervezet

  Az uniós intézmények minden év július 1-jéig kidolgozzák a költségvetési tervezettel kapcsolatos előirányzataikat.

  A Bizottság ezeket a becsléseket egységbe foglalja, kidolgozza az éves költségvetési tervezetet, amelyet legkésőbb szeptember 1-ig a Parlament és a Tanács elé terjeszt.

 2. Október 1-je előtt

  Rövid leírás: A Tanács álláspontja

  •   Tanácsi szakasz: a Tanács álláspontja a Parlament elé kerül.
  • Parlamenti szakasz: belső viták a költségvetési tervezetről. A következtetést a Költségvetési Bizottság elé terjesztik.

  Részletes leírás: A Tanács álláspontja

  A Tanács elfogadja a költségvetési tervezetről kialakított álláspontját, majd az azt alátámasztó indokolásokkal együtt legkésőbb október 1-jéig továbbítja a Parlamentnek. Mindeközben a költségvetési tervezetet a parlamenti szakbizottságok is megvitatják, és véleményüket a Parlament álláspontjának kialakításáért felelős költségvetési szakbizottság elé terjesztik.

 3. Max. 42 nap

  Rövid leírás: A Parlament álláspontja

  1.   A Költségvetési Bizottság feladata a parlamenti álláspont kialakítása.  
  2.   Az Európai Parlament  megkapja a Tanács álláspontját és a Költségvetési Bizottság álláspontját.
  3. Az Európai Parlament képviselői szavaznak a Költségvetési Bizottság által készített álláspontról és a benyújtott módosítások ról .  
  4. A Parlament álláspontja . Ha a Parlament módosítja a projektet, továbbítják azt a Tanácsnak.  

  Részletes leírás: A Parlament álláspontja

  A Parlamentnek 42 nap áll rendelkezésére, hogy vagy jóváhagyja a Tanács álláspontját, vagy – a képviselők abszolút többsége támogatásával – módosítsa azt. A képviselők általában az októberi plenáris ülésen szavaznak a költségvetési szakbizottság által kidolgozott álláspontról és az előterjesztett módosításokról.

  Ha a Parlament elfogadja a Tanács álláspontját, vagy nem készít saját álláspontot, a költségvetés elfogadottnak minősül. A Parlament azonban általában módosításokat fogad el, a módosított szöveget pedig továbbítja a Tanácsnak. Ebben az esetben a Parlament elnöke összehívja az egyeztetőbizottságot. Amennyiben a Tanács tíz napon belül arról tájékoztatja a Parlamentet, hogy az összes módosítást elfogadta, az egyeztetőbizottság nem ül össze.

 4. Max. 21 nap

  Rövid leírás: Egyeztetés

  1.   Az Egyeztető bizottság nak (amelyben 27 Képviselő a Tanácstól és 27 Képviselő a Parlamenttől vesz részt ) megállapodásra kell jutnia.  
  2.   Közös szöveg jön létre.  

  Részletes leírás: Egyeztetés

  A Tanács képviselőiből és az Európai Parlament azonos számú képviselőjéből álló egyeztetőbizottságnak 21 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodjon a közös szövegtervezetről.

 5. Max. 14 nap

  Rövid leírás: Elfogadás

  Ha a közös szöveget megerősítik: az   Európai Parlament  és az   Európai Unió Tanácsa   14 nap alatt kell, hogy azt jóváhagyja.

  Részletes leírás: Elfogadás

  Ha az egyeztetőbizottságnak sikerül közös szövegtervezetben megállapodnia, a Parlamentnek és a Tanácsnak 14 napja van, hogy azt jóváhagyja. A Parlament elnöke aláírja a költségvetést, és bejelenti annak végleges elfogadását.

  Amennyiben az egyeztető eljárás sikertelen, vagy ha a közös szövegtervezetet a Parlament elutasítja, a Bizottság új költségvetési tervezetet terjeszt elő. Ha a közös szövegtervezetet a Tanács elutasítja, a Parlament még határozhat úgy, hogy elfogadja.

Többéves pénzügyi keret

Az éves kiadásokra és bevételekre vonatkozó parlamenti és tanácsi határozatoknak igazodniuk kell az Unió hétévente megállapított hosszú távú pénzügyi tervében, az úgynevezett többéves pénzügyi keretben meghatározott, az éves kiadásokra vonatkozó felső határértékekhez.

Költségvetési ellenőrzés

Az uniós költségvetés végrehajtásáért annak elfogadása után a Bizottság felel. (A többi intézmény saját igazgatási költségvetéséért felelős).

Az Európai Parlament – az uniós adófizetőket képviselő, közvetlenül megválasztott intézményként – demokratikus felügyeletet gyakorol annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság és a többi intézmény megfelelően bánjon az uniós forrásokkal.

A Parlament az Európai Unió Tanácsának ajánlására határoz arról, hogy megadja-e a költségvetési mentesítést, azaz a végleges jóváhagyást azzal kapcsolatban, hogy az adott évre vonatkozó költségvetést hogyan hajtották végre.

A Parlament azt követően dönt erről, hogy a költségvetési szakbizottság alaposan megvizsgálta a Bizottság pénzügyi elszámolását és az adott évben végzett tevékenységeiről szóló jelentését. Figyelembe veszi továbbá a Számvevőszék éves jelentését, valamint a Bizottság válaszait a képviselők kérdéseire.

A Parlament ezenkívül ajánlásokat tehet a Bizottság számára a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. A Bizottságnak a Parlament kérésére jelentést kell tennie az ilyen észrevételek és megjegyzések figyelembevételével meghozott intézkedésekről.

A folyamat vége a mentesítés megadása, elhalasztása vagy elutasítása.

A Parlament hasonlóképpen jár el a többi uniós intézmény költségvetésének zárszámadásával is, beleértve saját igazgatási költségvetését is.