Nemzeti parlamentek az EU-ban 

Először a Lisszaboni Szerződés állapította meg a nemzeti parlamentek Európai Unión belüli szerepét. A nemzeti parlamentek megvizsgálhatják például, hogy az uniós jogszabálytervezetek tiszteletben tartják-e a szubszidiaritás elvét, részt vehetnek az uniós szerződések felülvizsgálatában és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó uniós politikák értékelésében.

A Lisszaboni Szerződés azt is rögzítette, hogy az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek közösen kell meghatározniuk az Európai Unión belül a parlamentek közötti hatékony és rendszeres együttműködés megszervezésének és előmozdításának módját.

Ennek fényében az Európai Parlament 2009-ben és 2014-ben állásfoglalást fogadott el, kifejezetten az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok fejlődéséről.

A megfelelő emberek találkozása megfelelő időben

A parlamentközi együttműködés számos különböző formát ölthet. A nemzeti parlamentek elnökei minden évben találkoznak az Európai Parlament elnökével és közösen meghatározzák az együttműködésre vonatkozó átfogó iránymutatásokat.

A nemzeti parlamentek uniós ügyekkel foglalkozó bizottságai és az európai parlamenti képviselők is rendszeresen találkoznak egymással az Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságok Konferenciája (COSAC) keretében. A külpolitikával vagy a gazdasági kormányzással kapcsolatos kérdések részletesebb megvitatására a közelmúltban létrehozott parlamentközi konferenciákon kerül sor, ahol minden parlament illetékes bizottságának tagjai gyűlnek össze.

Az Európai Parlament bizottságai és a nemzeti parlamentek bizottságai gyakran hívják meg hasonló kérdésekkel foglalkozó kollégáikat adott uniós javaslatok megvitatása céljából. Ezenkívül a videokonferenciák is lehetőséget biztosítanak a képviselőknek arra, hogy kapcsolatba lépjenek egymással és megvitassák az aktuális kérdéseket.

Az elsődleges cél mindig az, hogy a megfelelő témával kapcsolatban a megfelelő embereket hozzák össze, a megfelelő időben.

A parlamentközi együttműködés hálózatai

Az Európai Parlament aktívan támogat két jelentős, a parlamentek közötti együttműködést megkönnyítő hálózatot.

Az európai uniós parlamentközi információcsere (IPEX) platform lehetővé teszi az Unióval kapcsolatos dokumentumok uniós parlamentek közötti cseréjét.

Az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ (ECPRD) információkérési csatornaként működik, valahányszor egy parlament többet szeretne tudni más uniós tagállamok gyakorlatairól és szakpolitikáiról.