Sveiki atvykę į Europos Parlamentą 

Europos Parlamentas – tai svarbus politinių diskusijų ir sprendimų priėmimo ES lygmeniu forumas. Europos Parlamento nariai, kuriuos tiesiogiai renka visų valstybių narių rinkėjai, atstovauja žmonių interesams dalyvaudami rengiant ES teisės aktus ir užtikrina, kad kitos ES institucijos dirbtų demokratiškai.

Galios ir procedūros 

Parlamentas yra teisės aktų leidėjas ir su Taryba dalijasi galią priimti ir iš dalies keisti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų bei priimti sprendimus dėl ES biudžeto. Jis taip pat stebi Komisijos ir kitų ES institucijų darbą ir bendradarbiauja su ES šalių parlamentais siekdamas, kad ir jie dalyvautų. Čia galima pamatyti, kaip tai veikia.

Struktūra ir veikla 

Sužinokite daugiau, kaip kasdien veikia tokia tarptautinė daugiakalbė politinė institucija kaip Europos Parlamentas. Sužinokite apie procedūras, darbo vietas, pagalbą EP nariams teikiančius žmones ir EP biudžetą.

Demokratija ir žmogaus teisės 

Parlamentas įsitikinęs, kad jo vaidmuo – ne tik skatinti demokratinį sprendimų priėmimą Europoje, bet ir remti kovą už demokratiją, žodžio laisvę ir teisingus rinkimus visame pasaulyje. Sužinokite daugiau apie tai, kaip Parlamentas kovoja už žmogaus teises visame pasaulyje.

Parlamento istorija 

Parlamento galios pamažu didėjo nuosekliai keičiant ES sutartis – dėl to vis labiau augo vienintelės ES tiesiogiai renkamos institucijos įtaka. Pamatykite, kaip Parlamentas pamažu tapo vienu svarbiausių ES sprendimų priėmimo proceso veikėjų.

Bėgant metams ir nuolat keičiant ES sutartis, Parlamentas įgijo dideles galias teisėkūros ir biudžeto srityse ir jomis naudodamasis kartu su valstybių narių vyriausybių atstovais ir Taryba gali nustatyti, kuria kryptimi turi būti įgyvendinamas Europos projektas. Tai darydamas Parlamentas siekia remti demokratiją ir žmogaus teises ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.

Picture of the European Parliament building    
 

Jūsų paslaugoms

Išgirskite apie Parlamentą ir būkite išgirsti: užduokite klausimą, pateikite peticiją, raskite norimą dokumentą, pateikite paraišką dėl stažuotės, susisiekite su Europos Parlamento Informacijos biuru jūsų šalyje.

Darbo tvarkos taisyklės

Europos Parlamentas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 232 straipsnį priima savo Darbo tvarkos taisykles. Šiame dokumente pateikiamos visos nuostatos, reglamentuojančios vidinę Parlamento organizaciją ir veiklą.