Demokratijos rėmimas visame pasaulyje 

PHOTO - © Ezequiel Scagnetti 

Europos Parlamentas remia demokratiją visame pasaulyje.

Aktyvus Europos Sąjungos tarptautinių pastangų propaguoti demokratiją ir žmogaus teises rėmimas – viena iš pagrindinių Europos Parlamento pareigų, nustatytų ES steigimo sutartyse.

Šis darbas naudingas ir ES piliečiams, kurių padėtį savo šalyje stiprina teisingesnis ir stabilesnis pasaulis.

Speciali grupė

Europos Parlamentas sukūrė specialią EP narių grupę, kuri stebi Parlamento darbą, susijusį su demokratijos užtikrinimu už ES ribų.

Ši grupė, kuriai priklauso kelių atitinkamų komitetų pirmininkai, užtikrina, kad visa jų kolegų veikla šioje srityje būtų nuosekli ir efektyvi.

Rinkimų stebėjimas

Kadangi rinkimai kuria demokratiją ir didina visuomenės pasitikėjimą institucijomis, Europos Parlamentas yra įsipareigojęs remti laisvus ir sąžiningus rinkimus.

Parlamentas stebi rinkimus ES nepriklausančiose šalyse jau daugiau kaip 30 metų. Surengta daugiau kaip 170 trumpalaikių rinkimo stebėjimo delegacijų misijų į įvairias pasaulio šalis.

Daugelis šių užduočių papildo ES ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos vykdomus ilgesnės trukmės rinkimų stebėjimo projektus.

Suvieniję pastangas EP nariai gali pasidalinti savo žiniomis apie politines kampanijas ir rinkimo procesus. Tai suteikia patikimumo ir matomumo galutiniam įvertinimui.

Tarpininkavimas ir dialogo skatinimas

ES siekia užkirsti kelią konfliktams iki jų atsiradimo, reaguoti į paaštrėjusias krizes ir palaikyti taiką bei demokratiją po konfliktų.

EP nariai prisideda prie šių pastangų:

  • tarpininkaudami tarp užsienio parlamentų narių,
  • padėdami politinėms partijoms išvengti konfliktų,
  • skatindami partijų savitarpio dialogą ir sutarimo ieškojimą,
  • organizuodami tarptautinius renginius, kurie skirti tarpininkavimui ir konfliktų prevencijai.

Kitų parlamentų stiprinimas

Europos Parlamentas siūlo programas parlamentams ir jų nariams visame pasaulyje.

Paramos programos visų pirma yra skirtos ES kaimyninėms šalims ir tam tikroms Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalims, taip pat regioniniams parlamentams.

Šiomis programomis siekiama:

  • sustiprinti pagrindines parlamentų funkcijas – atstovavimą piliečiams, vyriausybių priežiūrą ir teisėkūrą,
  • reformuoti parlamentines institucijas,
  • dalytis geriausia parlamentine praktika.

Europos Parlamentas taip pat siekia padėti būsimoms išrinktų atstovų kartoms.

Dėmesys pietryčių Europai

Europos Parlamentas yra parengęs specialią programą Turkijos ir Vakarų Balkanų regiono šalių (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Kosovas) parlamentams.

Remiant šio regiono nacionalinius parlamentus ir skatinant jų bendradarbiavimą stiprėja demokratija. Ši programa taip pat atlieka svarbų vaidmenį ES plėtros procese, nes reikalaujama, kad į ES stojančios šalys turėtų stiprias demokratines institucijas.

Be to, Europos Parlamento programos naudingos vietos parlamento nariams ir valstybės tarnautojams.