Žmogaus teisių gynimas už ES ribų 

Europos Parlamentas yra aktyvus ir nuolatinis žmogaus teisių gynėjas, taip pat ir už ES ribų.

Sacharovo premijos laureatas Nelson Mandela susitinka su EP pirmininke Simone Veil Europos Parlamente Strasbūre. 

Europos Parlamentas, kaip ir visa ES, paragino visas šalis įgyvendinti Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir kitas tarptautines žmogaus teisių sutartis.

Parlamentas taip pat stengiasi užtikrinti, kad visa ES tarptautinė veikla, įskaitant prekybą ir pagalbą, būtų suderinta su jos žmogaus teisių principais.

Daug metų pagrindiniai klausimai buvo mirties bausmė ir kankinimas. Ne taip seniai į Parlamentui rūpimų klausimų sąrašą buvo įtraukta prekyba žmonėmis, skaitmeninės teisės ir kitos temos.

Daug balsų

Europos Parlamento pirmininkas kalba apie piktnaudžiavimą viešuose pareiškimuose ir posėdžiuose.

Užsienio reikalų komitetas ir Žmogaus teisių pakomitetis atkreipia dėmesį į pažeidimus ir padeda kitiems EP nariams sutelkti savo diskusijas.

Visi EP nariai prisijungia prie šių pastangų Parlamento plenarinių sesijų Strasbūre ketvirtadienio popietėmis. Šis laikas skiriamas diskusijoms ir skubioms rezoliucijoms žmogaus teisių klausimais.

Šios pastangos davė rezultatų.

Kai kurios vyriausybės iš naujo apsvarstė savo veiksmus, be kita ko, susijusius su mirties bausmės įvedimu. O tam tikri nacionaliniai parlamentai pakeitė Parlamento rezoliucijose kritikuotus įstatymus arba jų visiškai atsisakė.

Sacharovo premija

Europos Parlamentas kasmet skiria Sacharovo premiją už minties laisvę tiems asmenims ir organizacijoms, kurie kovoja už žmogaus teises ir pagrindines laisves.

Per tris dešimtmečius šia premija buvo atkreiptas dėmesys į kovą už žmogaus teises penkiuose žemynuose.

Kai kuriais atvejais premija buvo apdovanoti asmenys, kurie nukentėjo dėl to, kad nusprendė siekti laisvės savo šalyje.

Toks buvo 2015 m. laureato Raifo Badawi – tinklaraštininko, įkalinto Saudo Arabijoje už tai, kad jis gynė žodžio laisvę, – atvejis.

Už tą patį 2017 m. buvo apdovanota Venesuelos demokratinė opozicija kartu su šimtais šios šalies politinių kalinių.

Kitais metais premija buvo pagerbti žmonės, kurių veikla žmogaus teisių srityje gimė iš asmeninės ir dažnai skausmingos patirties.

2014 m. laureatas Denis Mukwege, gydytojas iš Kongo Demokratinės Respublikos, pasakojo, kad jis „netikėtai susidūrė“ su karo metu prievartautų ir žiaurumą patyrusių moterų problemomis. Nuo to laiko jis savo gyvenimą paskyrė daugiau kaip 40 000 nukentėjusiųjų gydymui savo gimtojo miesto ligoninėje, kartu siekdamas atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į šį klausimą.

D. Mukwege ir kiti laureatai ir toliau palaiko ryšius per Sacharovo premijos tinklą, kuris padeda jiems bendrauti su EP nariais ir pilietine visuomene siekiant stiprinti bendradarbiavimą žmogaus teisių klausimais.